Vuab i samarbete med Solör Bioenergi

logo Solör Bioenergi AB blå
Solör Bioenergi väljer Vuab som utrustningsleverantör till Swed-jam AB i Torsby

Solör Bioenergi Värme AB kommer genom installerad ånganläggning från Vuab leverera färdig ånga till Swed-jam AB:s fabrik i Torsby.

Swed-jam har valt en fossilfri energilösning med ”färdig ånga” från Solör Bioenergi till sin produktion av safter, sylter och juicer.

Vuab ansvarar för att projektera, levererar, installera och driftsätta anläggningen. Den dagliga driften sköts av Solör Bioenergi som äger anläggningen.

Solör och Vuab ser ett stort behov hos svenska företag att förse svensk industri med kostnads- och miljösmarta energilösningar för en fossilfri framtid. Vi ser fram emot att genomföra fler gemensamma hållbara projekt.

Vill du veta mer, kontakta:

Solör Bioenergi: Jonas Sörensson

Vuab Bioenergi: Pär-Olof Åkesson