Vuab får stor pannorder i Strängnäs

Vuab ska leverera 2,5 MW processvärme och uppvärmning till Benders nya fabrik i Strängnäs.

I höstas övertog Benders Skanska Stomsystems verksamhet i Strängnäs. Nu pågår en om- och tillbyggnad för fullt och i denna modernisering ingår även en ny biobränsleanläggning som VUAB har fått i uppdrag att leverera. Redundansen i systemet är viktigt, därför levererar vi en anläggning uppbyggd av 5 st Cleanburn/Herz-pannor om 500 kW vardera.