Vislanda Mekaniska AB som tillverkar stålprodukter har valt att konvertera bort olja till förmån för bioenergi när det gäller uppvärmning av sina lokaler. En biobränslepanna kommer att installeras i befintligt pannrum.

Företaget kommer att sänka sina uppvärmningskostnader med ca 300.000 kr/år och CO2-utsläppen minskar från 114 till 7 ton per/år.

VUABs Dragan Stanojevic har hjälpt Vislanda Mekaniska AB med hela projektet - från klimatklivsansökan, offert, besparingskalkyler till kontakter med pelletsleverantörer. Installation av biobränslepanna med tillhörande pelletssilo är planerad till våren 2019.