Vikentomaters pelletspannor i drift

Nu är de två 500 kW pelletspannorna driftsatta hos Vikentomater och värmer växthusen där det odlas 101 olika sorters tomater.

Vuab har levererat en totallösningen till Vikentomater AB, från projektering till driftsättning. Den fristående panncentralen med tillhörande silo är Dekra-besiktigade och driften överlämnad till kunden.

I och med byte av värmeanläggning beräknas Vikentomater göra en besparing på ca 60%, dvs över 1 miljon kronor per år.