Vasco ersätter oljepanna med luft-vattenvärmepumpar

Två Mitsubishi-Electric CAHV luft-vattenvärmepumpar för 70-gradigt vatten ersätter oljepanna hos Vasco AB i Fjällbacka. Utbytet beräknas sänka CO2-utlsläppen med ca 64 ton/år och mer än halvera kostnaden.

Vasco AB är ett familjeföretag grundat 1909 i Göteborg men ligger idag i Fjällbacka. Vasco är ett kemiskt tekniskt företag som producerar rengöringsmedel och hygienprodukter, bl a var man med och tog fram den kända droppformade Bliw-tvålen på 1960-talet.

Är du intresserad av att byta ut din fossila energikälla, kontakta Arvid Westh, arvid.westh@vuab.se