Varför företag och industrier bör konvertera till bioenergi

Allt fler företag upptäcker att det är fullt möjligt att konvertera till mer miljömedvetna alternativ och samtidigt spara pengar. Som första land i världen har Norge beslutat att förbjuda fossila bränsle för uppvärmning fr o m år 2020 och Sverige Riksdag har beslutat om 16 miljömål för att Sverige skall bli världens första fossilfria land  2045. Att byta till förnyelsebar energikälla är en ekonomisk och miljömässig vinst redan idag och ett måste för framtiden.

Kontakta mig för rådgivning eller lösningsförslag

 

—  Det är alltid klimatsmart och lönsamt att byta bort olja mot bioenergi  —

 

3 starka skäl för bioenergi

Siffran 1 orange

Ekonomi

En lösning för uppvärmning eller process med bioenergi är effektiv och sänker energikostnaden omgående med upp till 65-70% jämfört med t ex olja. Den höga besparingen gör att investeringen kan finansieras inom befintlig driftbudget och återbetalas inom 3-5 år.

Läs mer Besparing & Finansiering

Siffran 2 orange

Miljö

En framtid med användande av fossila bränslen är inte ett alternativ. Medvetenheten när det gäller miljöpåverkan har ökat och koldioxidutsläppen måste sänkas omgående. Ett steg i rätt riktning är att välja bort fossila bränslen och istället välja en förnybar energikälla.

Läs mer Miljöfördelarna

 

Siffran 3 orange

Krav från omvärlden

Många branscher och företag har redan idag miljöregler för samarbete med sina underleverantörer. Det gäller bl a uppvärmning, produktion och transporter. Har du inte rätt miljöprofil riskerar du bli sidesteppad och bortvald av marknaden. Har ditt företag råd att inte vara miljövänligt?

Läs mer Fördelar & Nackdelar

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag