Vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Har du en egen fråga, maila oss, så hör vi av oss inom kort.

Hur mycket skötsel krävs från min sida efter att jag investerat i en pelletsanläggning?

Pannan kräver tillsyn varje dag, ca 30 min i veckan. De pannor vi levererar är alltid utrustade med automatisk askutmatning. När er externa askcontainer är full ska denna tömmas, men det behövs normalt inte göras oftare än 2-4 gånger per år. I villapannor krävs kanske asktömning varje vecka eller oftare, detta slipper du som kund och det enda som vi kräver är att du tittar till pannan med jämna mellanrum, all skötsel förutom tillsyn tar vi hand om.

Oljan är ju billig idag. Har jag subvention på koldioxidskatten också?

Tidigare, fram till 2011 hade alla tillverkande företag i Sverige ca 3 200 SEK per m3 olja i rena rabatter, dessa har idag sjunkit till ca 650 SEK och den sista resten av denna subvention försvinner i och med nyårsafton 2017. Oljepriset styrs både av världskonjunktur och politisk stabilitet. Priset på pellets sätts till 100 % av tillgången på råvara (sågspån) i Sverige, denna tillgång är idag stor och växer varje år då vi sedan många år har en nettotillväxt i våra skogar, vi tar alltså ut mindre via skogsbruket än som växer till i våra skogar.

Hur mycket kan jag spara med bioenergi?

Detta beror på hur mycket olja eller annan energi som ni förbrukar idag. Räkna med att 1 m3 olja (ca 10 000 kWh) motsvarar 2 ton pellets.

Hur mycket pellets kommer jag att förbruka?

Detta beror på hur mycket olja eller annan energi som ni förbrukar idag. Räkna med att 1 m3 olja (ca 10 000 kWh) motsvarar 2 ton pellets.

Hur miljövänligt är pellets?

Koldioxiden som frigörs vid förbränning ingår i den naturliga kretsloppet och bidrar därför inte till att öka växthuseffekten. Den pellets eller flis du eldar upp har via fotosyntesen under sin livstid omvandlat lika mycket koldioxid som det släpper ut vid förbränning. Med andra ord är bioenergi klimatneutralt.

Hur vet jag att jag får en rätt dimensionerad AC till mitt kontor, butik, praktik eller annat utrymme?

Kyleffekten som behövs avgörs av hur mycket värmeöverskott som lokalen har. Det finns många parametrar att ta hänsyn till såsom värmeinstrålning från fönster, alstring av värme från maskiner, datorer, och annan elektrisk utrustning. För att dimensionera en AC bör du alltid be en certifierad kylfirma noga utföra en kylbehovsberäkning för att undvika dyra misstag.

Det är ju bara varmt i ett par månader i Sverige, måste jag verkligen investera i en AC?

Redan vid +27 grader inomhus börjar vår hjärna att gå ner i effekt för att vi så länge som möjligt ska behålla vår vätskebalans, alltså undvika att svettas. Vi har kanske alla suttit och ”vänt papper” i overksamhet, detta sker ovillkorligen vid höga inomhustemperaturer och en icke aktiv personal är mycket dyrare än en väldimensionerad AC.

Får jag inte drag i nacken och blir förkyld?

En luftkonditionering/AC måste noggrant placeras på ett sådant sätt att detta undviks, vi har lösningar för detta i alla tänkbara utrymmen och hjälper naturligtvis till med placeringen, ingen ska ha något obehag, tvärtom AC:n ska ge njutning och glädje.

Det är ju väldigt dyrt med AC.

Tvärtom, redan vid +27 grader inomhus börjar vår hjärna att gå ner i effekt för att vi så länge som möjligt ska behålla vår vätskebalans, alltså undvika att svettas. Vi har kanske alla suttit och ”vänt papper” i overksamhet, detta sker ovillkorligen vid höga inomhustemperaturer och en icke aktiv personal är mycket dyrare än en väldimensionerad AC.