Vallberga Lantmän investerar i bioenergi

Idag har Vallberga Lantmän tecknat avtal med Vuab om leverans och installation av pelletseldad ångpanna till foderfabriken utanför Laholm.

Vallberga Lantmän är en fristående aktör, ett starkt medlemsägt förtag som förser lantbrukare med kvalitetsvaror och tjänster som behövs för att bedriva ett modernt jordbruk.

Vuab har hjälpt Vallberga Lantmän under hela processen från projektering och dimensionering till underlag för bygglovsansökan.

Genom att växla över sin produktion till träpellets säkerställer man inte enbart en fossilfri energikälla, man får även en mer prisstabil produktion och blir mindre påverkad av omvärldsfaktorer.

Den nya ångpanna levereras i fristående modulhus och projektet påbörjas med förberedande mark- och mindre VVS-arbeten till sommaren, detta för att ej störa produktion i fabriken under skördetiden till hösten. Driftsättning av anläggningen beräknas ske i januari 2023.

Vill du veta mer, kontakta Pär-Olof Åkesson, ring 040-49 57 52 eller skicka mail.