Vaggeryds Chark AB tillverkar och värmer med bioenergi

Vaggeryds Chark AB i Vaggeryd, har tecknat avtal på en ny biobränslepanna. Pannan levereras i fristående panncentral och pelletssilo. Bioenergipannan skall leverera ånga till både produktion och uppvärmning. Konverteringen till biobränsle gör att Vaggeryds Chark kommer att minska sina energikostnader med ca 1.000.000 SEK/år. De kommer också att minska de nuvarande koldioxidutsläppen med ca 407 ton/år.

Vaggeryd Chark AB startades 1962, då man började tillverka korv i liten skala. Idag tillverkar företaget ca 35 ton per vecka. Förutom korv producerar man bl a pastejer, syltor och smörgåspålägg. Vaggeryds Chark har vunnit flera utmärkelser från Chark-SM.