Effektiv uppvärmning av verkstaden eller garaget!

Har ni en äldre panna som behöver bytas ut? Använder ni el, olja eller gas för att värma upp verkstaden? Då betalar ni för mycket! Med en rätt dimensionerad värmepump sänker ni kostnaderna för upvärmning i verkstad/garage med 50-70% från dag ett. Bättre cirkulation på luften och en jämnare temperatur i verkstaden/garaget är en bonus.

Behoven är olika


Förutsättningarna för uppvärmning av verkstad/garage är olika beroende av typ av verksamhet, storlek på lokal, isolering, fönster/dörrar och allmän standard m m. Även inom en lokal kan förutsättningarna vara olika, t ex om det är isolerat eller om stora portar öppnas ofta.

Besök från oss


Vi besöker er och erbjuder värmelösningar utifrån era behov och förutsättningar. Allt från större luftvärmepumpar, bergvärmepumpar och luftvattenvärmepumpar till olika biobränslelösningar som t ex pellets- eller flispannor i större fastigheter.

Värme och miljö


Det är inte längre försvarbart att värma upp med fossila bränslen. Vare sig ur ett miljö- eller ekonomiskt perspektiv. Genom att byta till en modern värmelösning sänker du din energiförbrukning och uppvärmningskostnad omgående och kan minska din driftbudget från första dagen.

Kontakta oss

Värmer du upp dina lokaler med olja, gas eller el kan du spara mycket pengar genom att byta till en värmepumpslösning.
Lägg in din årsförbrukning i kalkylen till höger och se hur mycket du kan spara.

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag