Effektiv uppvärmning av kontoret!

Värmer ni upp era kontorslokaler med el, olja eller gas? Då betalar ni för mycket! Eller har ni en äldre lösning som behöver bytas ut? Då kan en modern och energieffektiv värmepump sänka uppvärmningskostnaderna med 50-70%. På köpet får ni ett bättre och jämnare inomhusklimat och nöjdare medarbetare på kontoret.

Kontorets olika behov

Alla fastigheter/lokaler har sina egna förutsättningar beroende på typ av verksamhet, storlek på lokal, isolering, antal fönster och allmän standard m m. Även inom en lokal kan förutsättningarna skiljas åt, t ex om rummet ligger i söder- eller norrläge.

Vi kommer till er

Vi besöker er och erbjuder olika värmelösningar, såsom större luftvärmepumpar, bergvärmepumpar och luftvattenvärmepumpar, baserat på era specifika behov och förutsättningar. I större fastigheter erbjuder vi även olika biobränslelösningar, t ex pellets- eller flispannor.

Uppvärmning och miljö

Att byta till en modern värmepump är en bra affär. Ni får mycket lägre driftbudget och börjar spara pengar från dag ett. Genom att inte längre använda fossila bränslen och med en betydligt lägre energiförbrukning gör ni samtidigt en stor insats för vår miljö.

Värmer du upp dina lokaler med olja, gas eller el kan du spara mycket pengar genom att byta till en värmepumpslösning.
Lägg in din årsförbrukning i kalkylen till höger och se hur mycket du kan spara.

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag