Tänk på det här när du skall byta uppvärmning

Om du inte arbetar med värmepumpsteknik till vardags så är det svårt att veta vilken typ av värmepumpslösning du behöver.

 • Vilken typ av värmepump skall jag välja och hur kraftig ska den vara?
 • Vad är viktigt och vad är oviktigt att tänka på när det är dags för nytt värmesystem?

En van inköpare av värmesystem vet vilka frågor hen skall ställa och vilka krav som kan ställas på leverantören. Har du inte erfarenheten finns en del saker att se upp med.

Offerten

Det är inte ovanligt att en kund som ställt en förfrågan till tre olika leverantörer får tillbaka tre helt olika offerter med väldigt stor spridning, både när det gäller pris och effekt, att ta ställning till. Se till att du jämför äpplen med äpplen. T ex så är en vanlig villavärmepump inte anpassad för företags- och industrimiljöer och kommer inte att kunna uppfylla dina behov.

Varje lokal är unik

 • Storlek
 • Isolering
 • Takhöjd
 • Fönster
 • Portar som öppnas och stängs
 • Typ av verksamhet etc.

Värmebehovsberäkning

För att kunna leverera och installera en värmeanläggning som fungerar och levererar det den skall krävs en värmebehovsberäkning, som görs på plats. Utan en noggrann genomgång av lokalerna är annars risken för feldimensionering stor. Be din leverantör visa hur de beräknat att den lösning de erbjuder ska täcka ditt behov. Den leverantör som lämnar offert utan att ha besökt dig har du all anledning att känna lite extra på pulsen…

Precisera värmebehoven

Många lokaler har kallt på vintern och varmt på sommaren. Kan den värmepumpslösning du väljer även ge dig ett behagligt och svalt klimat inomhus på sommaren? Var tydlig med dina behov och krav till din leverantör, så ökar chansen lösning som uppfyller dina krav på inomhustemperatur och besparing.

 • Hur varmt vill du ha i lokalen när det är som kallast ute?
 • En värmebehovsanalys är nödvändig. Kräv alltid ett besök av din leverantör.
 • Skall lokalerna kunna kylas på sommaren?
 • Behov av service och underhåll

Service och underhåll

Alla värmepumpsanläggningar behöver ses över regelbundet för att hålla så länge som möjligt och fungera optimalt. Behovet kan variera beroende på miljön de är placerade i.
Kontinuerlig rengöring av luftfilter och en årlig översyn med ett service- och underhållsavtal säkerställer att effekten på värmepumpen behålls och ökar livslängden.

Nöjd kund

Ställ frågor, ha din kravlista klar och välj en leverantör som kan värme och kyla. Med rätt dimensionerad och placerad värmepumpslösning kommer du att göra en väldigt bra ekonomisk besparing samtidigt som du får ett bättre inomhusklimat. Och du blir nöjd.

Välkommen att kontakta oss så hälper vi dig till rätt värmepumpslösning.

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag