Industriella värmepumpar för företagslokaler

När du investerar i nytt uppvärmningssystem finns några saker som är speciellt viktiga att tänka på.

  • Se film
  • Mer info
  • Besparingskalkyl
  • Referenser

Viktigt att tänka på vid köp av industriell värmepump

En van inköpare av värmesystem vet vilka frågor hen skall ställa och vad han skall och kan begära av sin leverantör. Har du inte erfarenheten finns några tumregler att ta hänsyn till för att resultatet skall bli en väl fungerande uppvärmningslösning i din lokal.

Kvinna med megafon

Leverantören skall kunna genomföra en värmebehovsanalys och med sin erfarenhet kunna presentera rätt värmelösning för lokalens behov.

Ställ krav på leverantören

Ung man håller sig om hakan

Vad är viktigt att tänka på, vilka frågor skall ställas, hur undvika feldimensionering, se vår film.

Tänk igenom ditt köp

Medelåldersman med stor termometer i handen

Vilken typ av värmepump är rätt för lokalen behov, hur kraftfull skall den vara för att uppfylla kraven på inomhustemperatur och besparing.

Vilken temp vill du ha?

Serviceman av inbyggd värmepump/AC

Alla värmepumpslösningar behöver viss service och underhåll för ökad livslängd och för att fungera optimalt.

Service och underhåll

Tänk på det här när du skall byta uppvärmning

Om du inte arbetar med värmepumpsteknik till vardags så är det svårt att veta vilken typ av värmepumpslösning du behöver.

  • Vilken typ av värmepump skall jag välja och hur kraftig ska den vara?
  • Vad är viktigt och vad är oviktigt att tänka på när det är dags för nytt värmesystem?

En van inköpare av värmesystem vet vilka frågor hen skall ställa och vilka krav som kan ställas på leverantören. Har du inte erfarenheten finns en del saker att se upp med.

Offerten

Det är inte ovanligt att en kund som ställt en förfrågan till tre olika leverantörer får tillbaka tre helt olika offerter med väldigt stor spridning, både när det gäller pris och effekt, att ta ställning till. Se till att du jämför äpplen med äpplen. T ex så är en vanlig villavärmepump inte anpassad för företags- och industrimiljöer och kommer inte att kunna uppfylla dina behov.

Varje lokal är unik

Storlek
Isolering
Takhöjd
Fönster
Portar som öppnas och stängs
Typ av verksamhet

Värmebehovsberäkning

För att kunna leverera och installera en värmeanläggning som fungerar och levererar det den skall krävs en värmebehovsberäkning, som görs på plats. Utan en noggrann genomgång av lokalerna är annars risken för feldimensionering stor. Be din leverantör visa hur de beräknat att den lösning de erbjuder ska täcka ditt behov. Den leverantör som lämnar offert utan att ha besökt dig har du all anledning att känna lite extra på pulsen…

Precisera värmebehovet

Hur varmt vill du ha i lokalen när det är som kallast ute?
En värmebehovsanalys är nödvändig. Kräv alltid ett besök av din leverantör.
Skall lokalerna kunna kylas på sommaren?
Behov av service och underhåll

Service och underhåll

Alla värmepumpsanläggningar behöver ses över regelbundet för att hålla så länge som möjligt och fungera optimalt. Behovet kan variera beroende på miljön de är placerade i.
Kontinuerlig rengöring av luftfilter och en årlig översyn med ett service- och underhållsavtal säkerställer att effekten på värmepumpen behålls och ökar livslängden.

Nöjd kund

Ställ frågor, ha din kravlista klar och välj en leverantör som kan värme och kyla. Med rätt dimensionerad och placerad värmepumpslösning kommer du att göra en väldigt bra ekonomisk besparing samtidigt som du får ett bättre inomhusklimat. Och du blir nöjd.

Välkommen att kontakta oss så hälper vi dig till rätt värmepumpslösning.

Glad brunhårig kvinna knyter nävarna i glad gest

Mer om värmepumpar

Varför värmepump

Varför skall du byta uppvärmningssystem till värmepump?

Fördelar & Nackdelar

Det finns många fördelar med värmepump. Finns det några nackdelar?

Kalkylator på skrivbord

Besparing & Ekonomi

Redan från dag ett minskar energiförbrukningen och du börjar spara pengar.

Slingrande väg i havreåker

Miljön

Dags att byta till miljövänlig och energisnål uppvärmning.

Typ av lokal

Fungerar det att värma upp just mitt företags lokaler med värmepump?

Viktigt att tänka på

Råd, tips och information om vad du bör tänka på när du väljer uppvärmningssystem.