Viktigt att tänka på vid köp av industriell värmepump

En van inköpare av värmesystem vet vilka frågor hen skall ställa och vad han skall och kan begära av sin leverantör. Har du inte erfarenheten finns några tumregler att ta hänsyn till för att resultatet skall bli en väl fungerande uppvärmningslösning i din lokal.

 

Tänka Ung man tänkarpose

Tänk på det här vid värmepumpsköp

Vad är viktigt att tänka på, vilka frågor skall ställas, hur undvika feldimensionering etc.

Läs mer

 

Temperatur man termometer

Önskad temperatur i lokalen

Vilken typ av värmepump är rätt för lokalen behov, hur kraftfull skall den vara för att uppfylla kraven på inomhustemperatur och besparing.

Läs mer

 

Ställ krav kvinna med megafon

Ställ krav på leverantören

Leverantören skall kunna genomföra en värmebehovsanalys och med sin erfarenhet kunna presentera rätt värmelösning för lokalens behov.

Läs mer

 

Service underhåll reparatör

Service och underhåll

Alla värmepumpslösningar behöver viss service och underhåll för ökad livslängd och för att fungera optimalt.

Läs mer

 

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag