DÄRFÖR VÄRMEPUMP

Med en industriell värmepump sjunker energiförbrukningen och uppvärmningskostnaderna omgående.

  • Se film

  • Mer info

  • Besparingskalkyl

  • Referenser

Därför är värmepumpen rätt för uppvärmning

De flesta företag vill sänka sina kostnader och uppvärmning är ofta en stor post i budgeten. Värmepumpar anpassade för företags- och industrilokaler använder modern teknik för att skapa värme. I grunden finns en strategi där den sänkta energiförbrukningen sänker kostnaden för uppvärmning och hjälper till att bidra till minskade koldioxidutsläpp, som vi ju alla vet, påverkar vår miljö. Alltså är värmepumpen – en källa för uppvärmning som är både ekonomisk och hållbar för miljön.

Anpassad för företags- och industrilokaler

Värmepumpar som uppvärmningskälla är inte lika vanligt förekommande på företag och inom industrin som i privata bostäder. Fortfarande är el, olja och gas bland de vanligaste energikällorna för uppvärmning i företagslokaler. Det kan bero på okunskap och om hur effektiv en företagsanpassad värmepumpslösning egentligen är. Industriella värmepumpar är framtagna för att monteras i industrimiljö, har högre kapacitet än villapumpar, är mer robust byggda.

Sänkta kostnader för uppvärmning

Moderna värmepumpar ger ifrån sig  mer än fem gånger så mycket energi mot vad de förbrukar. Rätt dimensionerad och placerad sänker värmepumpslösningen energikostnaden med upp med mellan 50 och 70%.  Betala för 1 kW och du får 5 kW.

Skillnad från första dagen

Redan första dagen börjar fördelarna att märkas i stort och i smått;

Energiförbrukningen sjunker
Kostnaden för uppvärmning minskar
Inomhustemperaturen blir mer konstant och arbetsklimatet bättre
Luftspridninngen mellan golv och tak blir jämnare
Minskade koldioxidutsläpp
Minskad påverkan på miljön

Värme på vintern och kyla på sommaren

Många lokaler har kallt på vintern och varmt på sommaren. Ofta med dålig arbetsmiljö och sänkt prestation som följd. Rätt dimensionerad och placerad ger värmepumpen lösningen på detta och skapar ett behagligt inomhusklimat året runt.

Utrymme för investeringar och en konkurrensfördel

Sänkta uppvärmningskostnader kan ge utrymme för nya företagsinvesteringar och hjälpa till att uppfylla kundernas ökade miljökrav. Redan nu kräver stora företag av sina leverantörer att de följer deras uppsatta miljökrav för att få fortsätta leverera produkter och tjänster. Fler och fler branscher och företag följer efter.

En värmepumpslösning kan alltså öka företagets konkurrensförmåga och du ligger steget före dina branschkollegor.

Kontakta oss, så berättar vi mer om varför värmepumpen är rätt för uppvärmning i företags- och industrilokaler.

Vi hjälper dig med

Projektering

Vi genomför behovsanalys, effektberäkning och projektledning.

Installation & Driftsättning

Vi tar totalansvar och leder projektet från start till mål.

Service & Underhåll

Driftsäkra din anläggning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal.

Finansiering

Vi erbjuder finansieringslösningar.

Referenser

Möt våra kunders erfarenheter och hör deras berättelser.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

GREEN-LEAF-text