Värmepumpslösning för olika behov och lokaler

Alla fastigheter/lokaler har sina egna behov och förutsättningar när det gäller uppvärmning. För att en värmepumpslösning ska fungera optimalt – oavsett om den är placerad i ett kontorsrum eller i ett stort lager – måste värmeanläggningen vara dimensionerad för att klara uppgiften. En för klen värmepumpslösning kommer bara göra dig besviken.

Värmebehovsberäkning för rätt dimensionering och placering

För att kunna leverera och installera en värmeanläggning som fungerar och lever upp till behoven krävs en värmebehovsberäkning. Den görs alltid på plats. Kräv alltid ett besök av din leverantör.

Utan en noggrann genomgång av lokalerna är annars risken för feldimensionering och felplacering stor. En värmepumpslösning skall täcka lokalens behov av värme även under de kallaste dagarna på året och värmen skall spridas jämnt i hela lokalen. Är anläggningen felaktig kan det t ex bli varmt och skönt närmast fläkten och kallt i andra delen av lokalen.

Sänkt uppvärmningskostnad

Besparingen du gör genom att byta från el, olja eller gas till en värmepumpslösning kan bli upp till två tredjedelar av dagens kostnad för uppvärmning. Hur mycket kan du spara? Till besparingskalkylen

  • 1 kW olja kostar ca 120 öre, 1 kW med värmepump kostar ca 40 öre – alltså en besparing på 67%.

Fungerar en värmepump i alla typer av lokaler?

Ja, det finns en värmepumpslösning för alla typer av lokaler (något undantag finns kanske). Är värmebehovsberäkningen gjord och värmeanläggningen dimensionerad och placerad för att uppfylla kraven på besparing och inomhustemperatur kommer den att ge jämn fördelning av värmen i hela lokalen till sänkt kostnad för uppvärmning.

Vilken värmepumpslösning som är bäst beror helt på lokalens förutsättningar t ex:

  • typ av verksamhet
  • lokalens storlek
  • isolering
  • antal fönster
  • allmän standard
  • garagaeportar som öppnas och stängs
  • läge/vädersträck
  • önskad inomhustemperatur

Även inom en lokal kan förutsättningarna skiljas åt, t ex om en del av lokalen ligger i söder- eller norrläge.

Industriell värmepump i företagsmiljöer

Installera inte vilken värmepump som helst i företagsmiljö. Se till att det är en värmepump framtagen för företags- och industrilokaler, en s k industriell värmepump. En industriell värmepump har hög kapacitet, är tillverkade i ett mer robust utförande, tål mer och är byggd för att monteras i en ”industrimiljö” där påfrestningarna är höga,  t ex i miljöer där luftkvalitén kan innehålla slipdamm eller andra föroreningar. En villavärmepump klarar inte denna typ av miljö.

Tänk på att en professionellt genomförd installation av värmepumpen är lika viktig som själva värmepumpslösningen och ska utföras av behöriga tekniker.

Effektiv värme och kyla

Med en värmepumpslösning i dina lokaler sänker du energiförbrukning och uppvärmningskostnaden samtidigt som inomhusklimatet blir bättre och håller en jämn temperatur. Dagens värmepumpar kan också användas som effektiva luftkonditioneringar för att förse lokalen med kyla när det behovet finns.

Har du några frågor, kontakta oss för rådgivning eller förslag på lösning.

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag