• Se film

 • Mer info

 • Besparingskalkyl

 • Referenser

Värmepumpar för alla typer av lokaler

Alla fastigheter/lokaler har sina egna behov och förutsättningar när det gäller uppvärmning. Idag finns effektiva värmepumpslösningar oberoende av vilken typ av verksamhet som pågår i lokalen, om den är liten eller stor, om det är högt i tak, eller portar som öppnas och stängs flera gånger om dagen.

Vilken typ av lokal har du?

 • Butik
  Butik

  Läs mer

 • Datorrum/Serverrum
  Dator-/serverrum

  Läs mer

 • Gym
  Gym

  Läs mer

 • Hotell/Restaurang
  Hotell/Restaurang

  Läs mer

 • Klinik
  Klinik

  Läs mer

 • Kontor
  Kontor

  Läs mer

 • Lager & Logistik
  Lager & Logistik

  Läs mer

 • Möteslokal
  Möteslokal

  Läs mer

 • Illustration tillverkningsindustri
  Tillverkning

  Läs mer

 • illustration bilverkstad
  Verkstad

  Läs mer

Värmepumpslösning för olika behov och lokaler

Alla fastigheter/lokaler har sina egna behov och förutsättningar när det gäller uppvärmning. För att en värmepumpslösning ska fungera optimalt – oavsett om den är placerad i ett kontorsrum eller i ett stort lager – måste värmeanläggningen vara dimensionerad för att klara uppgiften. En för klen värmepumpslösning kommer bara göra dig besviken.

Värmebehovsberäkning för rätt dimensionering och placering

För att kunna leverera och installera en värmeanläggning som fungerar och lever upp till behoven krävs en värmebehovsberäkning. Den görs alltid på plats. Kräv alltid ett besök av din leverantör.

Utan en noggrann genomgång av lokalerna är annars risken för feldimensionering och felplacering stor. En värmepumpslösning skall täcka lokalens behov av värme även under de kallaste dagarna på året och värmen skall spridas jämnt i hela lokalen. Är anläggningen felaktig kan det t ex bli varmt och skönt närmast fläkten och kallt i andra delen av lokalen.

Sänkt uppvärmningskostnad

Besparingen du gör genom att byta från el, olja eller gas till en värmepumpslösning kan bli upp till två tredjedelar av dagens kostnad för uppvärmning. Hur mycket kan du spara? Till besparingskalkylen

Fungerar en värmepump i alla typer av lokaler?

Ja, det finns en värmepumpslösning för alla typer av lokaler (något undantag finns kanske). Är värmebehovsberäkningen gjord och värmeanläggningen dimensionerad och placerad för att uppfylla kraven på besparing och inomhustemperatur kommer den att ge jämn fördelning av värmen i hela lokalen till sänkt kostnad för uppvärmning.

1 kW med olja kostar 120 öre

0

1 kW med värmepump kostar 40 öre

0

4 olika inomhusdelar

Vägghängd

Takmonterad

Infälld i tak

I ventilationssystem

6 användningsområden

Luftvärme

Vattenburen värme

Luftkonditionering/Kyla

Avfuktning

Luftrening

Gul blomma Daisy

Vilken värmepumpslösning som är bäst beror helt på lokalens förutsättningar t ex:

Typ av verksamhet

Lokalens storlek

Isolering

Antal fönster

Allmän standard

Garageportar som öppnas och stängs

Läge / väderstreck

Önskad inomhustemperatur

Även inom en lokal kan förutsättningarna skiljas åt, t ex om en del av lokalen ligger i söder- eller norrläge.

kontor orange

Olika behov för olika lokaler

Din lokal får rätt uppvärmningslösning med hjälp av värmebehovsberäkning, vår långa erfarenhet,  gedignakunskap och professionell installation.

ljust kontor

Rätt dimensionerad värmepumpslösning

För att en värmepumpslösning skall fungera optimalt måste den vara rätt dimensionerad. En för klen lösning gör dig besviken.

kontor gul vägg

Rätt placerad för bästa inomhusklimat

Rätt placering av inomhusdelen är A och O för en jämn fördelning av värmen i hela lokalen.

Vi hjälper dig med

Projektering

Vi genomför behovsanalys, effektberäkning och projektledning.

Installation & Driftsättning

Vi tar totalansvar och leder projektet från start till mål.

Service & Underhåll

Driftsäkra din anläggning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal.

Finansiering

Vi erbjuder finansieringslösningar.

Referenser

Möt våra kunders erfarenheter och hör deras berättelser.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

GREEN-LEAF-text