Värmepump för alla typer av lokaler

Det finns industriella värmepumpar framtagna och anpassade för att prestera i företagsmiljöer.

 • Se film
 • Mer info
 • Besparingskalkyl
 • Referenser

Värmepumpar för alla typer av lokaler

Alla fastigheter/lokaler har sina egna behov och förutsättningar när det gäller uppvärmning. Idag finns effektiva värmepumpslösningar som oberoende av vilken typ av verksamhet som pågår i lokalen, om den är liten eller stor, om det är högt i tak, eller portar som öppnas och stängs flera gånger om dagen håller temperaturen och sänker kostnaden för uppvärmning.

1 kW med olja kostar 150 öre

0

1 kW med värmepump kostar 40 öre

0

kontor orange

Olika behov för olika lokaler

Din lokal får rätt uppvärmningslösning med hjälp av värmebehovsberäkning, vår långa erfarenhet,  gedignakunskap och professionell installation.

ljust kontor

Rätt dimensionerad värmepumpslösning

För att en värmepumpslösning skall fungera optimalt måste den vara rätt dimensionerad. En för klen lösning gör dig besviken.

kontor gul vägg

Rätt placerad för bästa inomhusklimat

Rätt placering av inomhusdelen är A och O för en jämn fördelning av värmen i hela lokalen.

Värmepumpslösning för olika behov och lokaler

Alla fastigheter/lokaler har sina egna behov och förutsättningar när det gäller uppvärmning. För att en värmepumpslösning ska fungera optimalt – oavsett om den är placerad i ett kontorsrum eller i ett stort lager – måste värmeanläggningen vara dimensionerad för att klara uppgiften. En för klen värmepumpslösning kommer bara göra dig besviken.

Värmebehovsberäkning för rätt dimensionering och placering

För att kunna leverera och installera en värmeanläggning som fungerar och lever upp till behoven krävs en värmebehovsberäkning. Den görs alltid på plats. Kräv alltid ett besök av din leverantör.

Utan en noggrann genomgång av lokalerna är annars risken för feldimensionering och felplacering stor. En värmepumpslösning skall täcka lokalens behov av värme även under de kallaste dagarna på året och värmen skall spridas jämnt i hela lokalen. Är anläggningen felaktig kan det t ex bli varmt och skönt närmast fläkten och kallt i andra delen av lokalen.

Sänkt uppvärmningskostnad

Besparingen du gör genom att byta från el, olja eller gas till en värmepumpslösning kan bli upp till två tredjedelar av dagens kostnad för uppvärmning. Hur mycket kan du spara? Till besparingskalkylen

Fungerar en värmepump i alla typer av lokaler?

Ja, det finns en värmepumpslösning för alla typer av lokaler (något undantag finns kanske). Är värmebehovsberäkningen gjord och värmeanläggningen dimensionerad och placerad för att uppfylla kraven på besparing och inomhustemperatur kommer den att ge jämn fördelning av värmen i hela lokalen till sänkt kostnad för uppvärmning.

Gul blomma Daisy

Vilken värmepumpslösning som är bäst beror helt på lokalens förutsättningar t ex:

Typ av verksamhet
Lokalens storlek
Isolering
Antal fönster
Allmän standard
Garageportar som öppnas och stängs
Läge / väderstreck
Önskad inomhustemperatur

Även inom en lokal kan förutsättningarna skiljas åt, t ex om en del av lokalen ligger i söder- eller norrläge.

4 olika inomhusdelar

Vägghängd
Takmonterad
Infälld i tak
I ventilationssystem

6 användningsområden

Luftvärme
Vattenburen värme
Luftkonditionering/Kyla
Avfuktning
Luftrening

Vilken typ av lokal har du?

 • Butik
  BUTIK
 • Datorrum/Serverrum
  DATORRUM
 • Gym
  GYM
 • Hotell/Restaurang
  HOTELL
 • Klinik
  KLINIK
 • Kontor
  KONTOR
 • Lager & Logistik
  LAGER/LOGISTIK
 • Möteslokal
  MÖTESLOKAL
 • Illustration restaurang bar
  RESTAURANG
 • Illustration tillverkningsindustri
  TILLVERKNING
 • illustration bilverkstad
  VERKSTAD