Uppvärmning med låg klimatpåverkan

Påverkan på miljön och klimatet ökar och vi måste alla bidra för att sänka koldioxidutsläppen omgående och jobba för att bli klimatneutrala i våra verksamheter. Genom att välja ett uppvärmningssystem som använder mindre energi än den levererar tar vi ett steg i rätt riktning. Drivs uppvärmningssystemet med förnybar energi och inte använder fossila bränslen har vi tagit ett stort kliv.

Fossilfri konkurrenskraft

Idag har många branscher och företag strikta miljöregler för sina underleverantörer, bl a när det gäller uppvärmning, produktion och transporter. De allra största företagen har under flera år arbetat med ett hållbart miljötänk och kräver av sina leverantörer att de följer de uppsatta miljökraven för att få fortsätta leverera sina produkter och tjänster.

Under våren 2018 presenterade nio branscher sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft och till hösten kommer fler. Syftet är att visa på de möjligheter klimatomställningen kan innebära och hur klimatutmaningen kan användas som en fördel och en affärsmässig möjlighet för företag. Läs mer  

 

Fördelar med värmepump

  • Sänkt energiförbrukning
  • Låg driftkostnad
  • Jämnt inomhusklimat
  • Hämtar energi från t ex luft och mark
  • Klassad som förnyelsebar energikälla

 

 

Minskad energiförbrukning, bra för miljön

Med sin höga verkningsgrad bidrar värmepumpen till en positiv effekt på miljön då den minskade energiförbrukningen bidrar till utfasandet av äldre, icke förnybara energikällor som t ex olja och gas. Värmepumpen utvinner energi ur t ex luften eller marken och kan ge tillbaka mer än 5 gånger så mycket energi som den förbrukar (verkningsgrad). Den minskade energiförbrukningen sänker energikostnaderna med upp till tre fjärdedelar.

Förnybar energikälla

Att värma upp lokaler med fossilt bränsle som olja och gas är inte längre ett alternativ för miljömedvetna företag. Värmepumpsvärme är klassat som en förnybar energikälla av energimyndigheten, tillsammans med solenergi och vindkraft.

Investeringsstöd vid minskade utsläpp av koldioxid

Klimatklivet är Naturvårdsverkets satsning för klimatsmarta åtgärder och minskade koldioxidutsläpp. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Via Klimatklivet kan bl a företag, kommuner och skolor få investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder med hög klimatnytta på lokal nivå.

Har ditt företag rätt till Klimatklivet? Vi hjälper till att ta reda på det och med en ev ansökan. Läs mer om Klimatklivet

Kontakta oss, så berättar vi mer.

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag