FÖRNYBAR ENERGIKÄLLA

Värme från värmepumpar räknas som en förnybar energikälla med låg påverkan på klimatet.

  • Se film

  • Mer info

  • Besparingskalkyl

  • Referenser

Uppvärmning med låg klimatpåverkan

Påverkan på miljön och klimatet ökar och vi måste alla bidra för att sänka koldioxidutsläppen omgående och jobba för att bli klimatneutrala i våra verksamheter. Genom att välja ett uppvärmningssystem som använder mindre energi än den levererar tar vi ett steg i rätt riktning. Drivs uppvärmningssystemet med förnybar energi och inte använder fossila bränslen har vi tagit ett stort kliv.

Fossilfri konkurrenskraft

Idag har många branscher och företag strikta miljöregler för sina underleverantörer, bl a när det gäller uppvärmning, produktion och transporter. De allra största företagen har under flera år arbetat med ett hållbart miljötänk och kräver av sina leverantörer att de följer de uppsatta miljökraven för att få fortsätta leverera sina produkter och tjänster.

Under våren 2018 presenterade nio branscher sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft och till hösten kommer fler. Syftet är att visa på de möjligheter klimatomställningen kan innebära och hur klimatutmaningen kan användas som en fördel och en affärsmässig möjlighet för företag. Läs mer  

 

Slingrande väg i havreåker

Fördelar med värmepump

  • Sänkt energiförbrukning
  • Låg driftkostnad
  • Jämnt inomhusklimat
  • Hämtar energi från t ex luft och mark
  • Klassad som förnyelsebar energikälla

Minskad energiförbrukning, bra för miljön

Med sin höga verkningsgrad bidrar värmepumpen till en positiv effekt på miljön då den minskade energiförbrukningen bidrar till utfasandet av äldre, icke förnybara energikällor som t ex olja och gas. Värmepumpen utvinner energi ur t ex luften eller marken och kan ge tillbaka mer än 5 gånger så mycket energi som den förbrukar (verkningsgrad). Den minskade energiförbrukningen sänker energikostnaderna med upp till tre fjärdedelar.

Förnybar energikälla

Att värma upp lokaler med fossilt bränsle som olja och gas är inte längre ett alternativ för miljömedvetna företag. Värmepumpsvärme är klassat som en förnybar energikälla av energimyndigheten, tillsammans med solenergi och vindkraft.

Investeringsstöd vid minskade utsläpp av koldioxid

Klimatklivet är Naturvårdsverkets satsning för klimatsmarta åtgärder och minskade koldioxidutsläpp. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Via Klimatklivet kan bl a företag, kommuner och skolor få investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder med hög klimatnytta på lokal nivå.

Har ditt företag rätt till Klimatklivet? Vi hjälper till att ta reda på det och med en ev ansökan. Läs mer om Klimatklivet

Kontakta oss, så berättar vi mer.

Mer om värmepumpar

Varför värmepump

Varför skall du byta uppvärmningssystem till värmepump?

Fördelar & Nackdelar

Det finns många fördelar med värmepump. Finns det några nackdelar?

Kalkylator på skrivbord

Besparing & Ekonomi

Redan från dag ett minskar energiförbrukningen och du börjar spara pengar.

Slingrande väg i havreåker

Miljön

Dags att byta till miljövänlig och energisnål uppvärmning.

Typ av lokal

Fungerar det att värma upp just mitt företags lokaler med värmepump?

Viktigt att tänka på

Råd, tips och information om vad du bör tänka på när du väljer uppvärmningssystem.

Vi hjälper dig med

Projektering

Vi genomför behovsanalys, effektberäkning och projektledning.

Installation & Driftsättning

Vi tar totalansvar och leder projektet från start till mål.

Service & Underhåll

Driftsäkra din anläggning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal.

Finansiering

Vi erbjuder finansieringslösningar.

Referenser

Möt våra kunders erfarenheter och hör deras berättelser.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

GREEN-LEAF-text