Effektiv värmepump spar miljön

Värmepumpen förbrukar ca 5 gånger mindre energi än den ger ifrån sig. Värme från värmepumpar räknas som en förnybar energikälla med låg påverkan på klimatet.

 • Se film
 • Mer info
 • Besparingskalkyl
 • Referenser

Värmepump för miljöns och framtidens skull

Påverkan på miljön och klimatet ökar och vi måste alla bidra för att sänka koldioxidutsläppen omgående och jobba för att bli klimatneutrala i våra verksamheter. Genom att välja ett miljövänligt uppvärmningssystem som ger ifrån sig mer energi än det förbrukar tar vi ett steg i rätt riktning. Drivs uppvärmningssystemet med förnybar energi och inte använder fossila bränslen har vi tagit ett stort kliv för miljövänlig uppvärmning och en fossilfri framtid.

Fossilfri konkurrenskraft

Idag har många branscher och företag strikta miljöregler för sina underleverantörer, bl a när det gäller uppvärmning, produktion och transporter. De allra största företagen har under flera år arbetat med ett hållbart miljötänk och kräver av sina leverantörer att de följer de uppsatta miljökraven för att få fortsätta leverera sina produkter och tjänster.

Under våren 2018 presenterade nio branscher sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft och till hösten kommer fler. Syftet är att visa på de möjligheter klimatomställningen kan innebära och hur klimatutmaningen kan användas som en fördel och en affärsmässig möjlighet för företag. Läs mer  

 • Segelbåt i trä

  Dags att byta ut fossilt bränsle

  Att värma upp lokaler med fossilt bränsle som olja och gas är inte längre ett alternativ för miljömedvetna företag. Värmepumpsvärme är klassat som en förnybar energikälla av energimyndigheten.

 • Ung kvinna i grön blus

  Hur bidrar värmepumpen till en bättre miljö?

  Värmepumpen utvinner energi ur luften och kan ge tillbaka mer än 5 gånger så mycket energi som den förbrukar. Den har alltså en positiv miljöeffekt tack vare den minskade energiförbrukningen.

 • Slingrande väg i havreåker

  Fossilfri konkurrenskraft

  Använd klimatutmaningen som en affärsmässig möjlighet för ditt företag. Nio branscher har lämnat in sina färdplaner till regeringen för fossilfri konkurrenskraft. Fler branscher är på gång.

 • logo Klimatklivet

  Klimatklivet - investeringsstöd till företag

  Klimatklivet är Naturvårdsverkets satsning med investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Är ditt företag berättigat till stöd från Klimatklivet? Vi hjälper dig.

Yellow field and curvie road

Fördelar med värmepump

Sänkt energiförbrukning
Låg driftkostnad
Jämnt inomhusklimat
Hämtar energi från t ex luft och mark
Klassad som förnybar energikälla

Minskad energiförbrukning,
bra för miljön

Med sin höga verkningsgrad bidrar värmepumpen till en positiv effekt på miljön då den minskade energiförbrukningen bidrar till utfasandet av äldre, icke förnybara energikällor som t ex olja och gas. Värmepumpen har låg miljöpåverkan och utvinner energi ur t ex luften eller marken och kan ge tillbaka mer än 5 gånger så mycket energi som den förbrukar (verkningsgrad). Den minskade energiförbrukningen sänker energikostnaderna med upp till tre fjärdedelar.

Förnybar energikälla

Att värma upp lokaler med fossilt bränsle som olja och gas är inte längre ett alternativ för miljömedvetna företag. Värmepumpsvärme är klassat som en förnybar energikälla av energimyndigheten, tillsammans med solenergi och vindkraft och står alltså för en miljövänlig uppvärmning.

Investeringsstöd vid minskade utsläpp av koldioxid

Klimatklivet är Naturvårdsverkets satsning för klimatsmarta åtgärder och minskade koldioxidutsläpp. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Via Klimatklivet kan bl a företag, kommuner och skolor få investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder med hög klimatnytta på lokal nivå.

Har ditt företag rätt till Klimatklivet? Vi hjälper till att ta reda på det och med en ev ansökan. Läs mer om Klimatklivet

Kontakta oss, så berättar vi mer.

Mer om värmepumpar

Varför värmepump

Varför skall du byta uppvärmningssystem till värmepump?

Fördelar & Nackdelar

Det finns många fördelar med värmepump. Finns det några nackdelar?

Kalkylator på skrivbord

Besparing & Ekonomi

Redan från dag ett minskar energiförbrukningen och du börjar spara pengar.

Slingrande väg i havreåker

Miljön

Dags att byta till miljövänlig och energisnål uppvärmning.

Typ av lokal

Fungerar det att värma upp just mitt företags lokaler med värmepump?

Viktigt att tänka på

Råd, tips och information om vad du bör tänka på när du väljer uppvärmningssystem.