Värmepump för miljöns och framtidens skull

Idag har många branscher och företag strikta miljöregler för sina underleverantörer, bl a när det gäller uppvärmning, produktion och transporter. Miljömedvetenheten har ökat och vi måste alla bidra för att sänka koldioxidutsläppen omgående. Genom att välja ett uppvärmningssystem som är energieffektivt och inte använder fossila bränslen har vi kommit en bit på väg.

 

Segelbåt som lutar

Dags att byta ut fossilt bränsle

Att värma upp lokaler med fossilt bränsle som olja och gas är inte längre ett alternativ för miljömedvetna företag. Värmepumpsvärme är klassat som en förnybar energikälla av energimyndigheten.

Läs mer

 

Flicka i grön blus

Hur bidrar värmepumpen till en bättre miljö?

Värmepumpen utvinner energi ur luften och kan ge tillbaka mer än 5 gånger så mycket energi som den förbrukar. Den har alltså en positiv miljöeffekt tack vare den minskade energiförbrukningen.

Läs mer

 

ekonomi, pengar i glas

Fossilfri konkurrenskraft

Använd klimatutmaningen som en affärsmässig möjlighet för ditt företag. Nio branscher har lämnat in sina färdplaner till regeringen för fossilfri konkurrenskraft. Fler branscher är på gång.

Läs mer

 

Klimatklivet, logo

Klimatklivet – investeringsstöd till företag

Klimatklivet är Naturvårdsverkets satsning med investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Är ditt företag berättigat till stöd från Klimatklivet? Vi hjälper dig.

Läs mer

 

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag