• Se film

  • Mer info

  • Besparingskalkyl

  • Referenser

Värmepumpens fördelar

Värmer du upp dina lokaler med el, olja eller gas idag? Det är både dyrt, ineffektivt och inte är så bra för miljön. Med en värmepumpslösning kan det förändras omgående. Du märker skillnaden från dag ett:

  • Sänkt energiförbrukning – sänkta kostnader och mindre påverkan på miljön
  • Sänkta driftkostnader –ger utrymme för investeringar i företaget
  • Sänkta koldioxidutsläpp – minskar miljöpåverkan och gör företaget mer konkurrenskraftigt
  • Ökad konkurrensfördel – du ligger steget före jämfört med branschkollegor som använder fossil uppvärmning

Ekonomiska fördelar med värmepump

Att sänka driftkostnaden för uppvärmning med mellan 50% och 70% från dag ett är en fördel som imponerar på de flesta. Hur kan det bli så mycket billigare? Det är helt enkelt så att det kostar mycket mindre att producera 1 kW med en värmepumpslösning jämfört med el, olja eller gas. Besparingen ligger i hur stor skillnaden är att producera 1 kW med värmepump mot vad det kostar att producera 1 kW med exempelvis olja.

1 kW med olja kostar ca 1,20 kr, 1 kW med värmepump kostar ca 40 öre. Skillnaden är således 67 % till fördel för värmepumpen i det här exemplet.

Fördelar för miljön med värmepump

Att sluta använda fossila bränslen och minska koldioxidutsläppen för bl a uppvärmning är en nödvändighet för framtiden. Genom att byta uppvärmningskälla från uppvärmning med fossilt bränsle till en industriell värmepump sänker du koldioxidutsläppen omgående. Värmepumpen drivs med el och väljer du att använda fossilfri el för driften tar du bort koldioxidutsläppen helt.

Fördelar mot kollegor i branschen

En relevant fråga som de flesta bör ställa sig idag är; Är mitt företag miljövänligt? Många företag har krav på sig att vara klimatneutrala och ställer därför redan idag höga miljökrav på sina leverantörer för ett fortsatt samarbete. Uppfyller du miljökraven ökar du försprånget och konkurrenskraften gentemot dina branschkollegor. Fler och fler företag och hela branscher aviserar sina målsättningar om att bli klimatneutrala.

Nackdelar med värmepump i företagslokaler

Svåra att hitta…

Det finns egentligen bara fördelar med att byta ut ett gammalt värmesystem som använder fossilt bränsle mot en modern värmepumpslösning.

Kontakta oss så berättar vi mer

Vi hjälper dig med

Projektering

Vi genomför behovsanalys, effektberäkning och projektledning.

Installation & Driftsättning

Vi tar totalansvar och leder projektet från start till mål.

Service & Underhåll

Driftsäkra din anläggning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal.

Finansiering

Vi erbjuder finansieringslösningar.

Referenser

Möt våra kunders erfarenheter och hör deras berättelser.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

GREEN-LEAF-text