Fördelar och nackdelar med värmepump

När det är dags att byta uppvärmningskälla finns det många aspekter att ta hänsyn till – t ex ekonomi, miljö, värmebehov, lokalens utformning och läge m m. Fördelarna har vi delat upp i tre delar:

  • Ekonomiska fördelar
  • Fördel miljön
  • Konkurrensfördelar

 

 

Miniräknare och diagram

Ekonomiska fördelar

Den största ekonomiska fördelen är självklart sänkningen av driftkostnaden för uppvärmning. Från dag ett kan du sänka kostnaderna med mellan 50 till 70% om du tidigare använd el, olja eller gas.

Läs mer

 

Fördel miljön

Att sluta använda fossila bränslen för bl a uppvärmning och tillverkning är ett måste för planetens framtid. Genom att byta uppvärmningskälla till en industriell värmepump sänker du koldioxidutsläppen omgående.

Läs mer

 

Konkurrensfördelar

Många kunder ställer höga miljökrav på sina leverantörer för ett fortsatt samarbete. Uppfyller du miljökraven ökar du försprånget och konkurrenskraften gentemot dina branschkollegor.

Läs mer

 

Finns det några nackdelar?

De är svåra att hitta…

Nämnas bör dock att regelbunden rengöring av filter kan behövas beroende av modell.

Läs mer

 

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag