Fördelar & Nackdelar med värmepumpar

Det finns många fördelar med industriella värmepumpar och (nästan) inga nackdelar.

  • Se film
  • Mer info
  • Besparingskalkyl
  • Referenser

Fördelar och nackdelar med värmepump

Värmer du upp dina lokaler med el, olja eller gas idag? Det är både dyrt, ineffektivt och inte är så bra för miljön. Med en värmepumpslösning kan det förändras omgående. Du märker skillnaden från dag ett.

Det finns flera viktiga aspekter att ta hänsyn till när det är dags att byta uppvärmningskälla – t ex ekonomi, miljö, värmebehov, lokalens utformning och läge m m. Vi hjälper dig med rätt lösning för din lokal.

Uppvärmning med värmepump
KALKYLATOR-600x400px

Ekonomiska fördelar

Den största ekonomiska fördelen är självklart sänkningen av driftkostnaden för uppvärmning. Från dag ett kan du sänka kostnaderna med mellan 50 och 70% om du tidigare använd el, olja eller gas.

Hur kan det bli så mycket billigare? Det är helt enkelt så att det kostar mycket mindre att producera 1 kW med en värmepumpslösning jämfört med el, olja eller gas. Besparingen ligger i hur stor skillnaden är att producera 1 kW med värmepump mot vad det kostar att producera 1 kW med exempelvis olja.

1 kW med olja kostar ca 1,20 kr, 1 kW med värmepump kostar ca 40 öre. Skillnaden är således 67 % till fördel för värmepumpen i det här exemplet.

Yellow field and curvie road

Miljöfördelar

Att sluta använda fossila bränslen för t ex uppvärmning och tillverkning är ett måste för planetens framtid. Genom att byta uppvärmningskälla till en industriell värmepump sänker du koldioxidutsläppen omgående.

Värmepumpen drivs med el och väljer du att använda fossilfri el för driften tar du bort koldioxidutsläppen helt.

MAN-I-INDUSTRI-600x400px

Konkurrensfördelar

Många kunder ställer höga miljökrav på sina leverantörer för ett fortsatt samarbete. Uppfyller du miljökraven ökar du försprånget och konkurrenskraften gentemot dina branschkollegor.

En relevant fråga som de flesta bör ställa sig idag är; Är mitt företag miljövänligt? Många företag har krav på sig att vara klimatneutrala och ställer därför redan idag höga miljökrav på sina leverantörer för ett fortsatt samarbete. Uppfyller du miljökraven ökar du försprånget och konkurrenskraften gentemot dina branschkollegor. Fler och fler företag och hela branscher aviserar sina målsättningar om att bli klimatneutrala.

Ung man och ung kvinna vid skissblock

Finns det några nackdelar?

De är svåra att hitta…

Det finns egentligen bara fördelar med att byta ut ett gammalt värmesystem som använder fossilt bränsle mot en modern värmepumpslösning.

Mer om värmepumpar

Varför värmepump

Varför skall du byta uppvärmningssystem till värmepump?

Fördelar & Nackdelar

Det finns många fördelar med värmepump. Finns det några nackdelar?

Kalkylator på skrivbord

Besparing & Ekonomi

Redan från dag ett minskar energiförbrukningen och du börjar spara pengar.

Slingrande väg i havreåker

Miljön

Dags att byta till miljövänlig och energisnål uppvärmning.

Typ av lokal

Fungerar det att värma upp just mitt företags lokaler med värmepump?

Viktigt att tänka på

Råd, tips och information om vad du bör tänka på när du väljer uppvärmningssystem.