FÖRDELAR & NACKDELAR

Det finns många fördelar med industriella värmepumpar och (nästan) inga nackdelar.

 • Se film

 • Mer info

 • Besparingskalkyl

 • Referenser

Fördelar och nackdelar med värmepump

När det är dags att byta uppvärmningskälla finns det många aspekter att ta hänsyn till – t ex ekonomi, miljö, värmebehov, lokalens utformning och läge m m. Fördelarna har vi delat upp i tre delar:

Uppvärmning med värmepump
 • Kalkylator på skrivbord

  Ekonomiska fördelar

  Den största ekonomiska fördelen är självklart sänkningen av driftkostnaden för uppvärmning. Från dag ett kan du sänka kostnaderna med mellan 50 till 70% om du tidigare använd el, olja eller gas.

 • GRODD-600x400px

  Fördel miljön

  Att sluta använda fossila bränslen för bl a uppvärmning och tillverkning är ett måste för planetens framtid. Genom att byta uppvärmningskälla till en industriell värmepump sänker du koldioxidutsläppen omgående.

 • MAN-I-INDUSTRI-600x400px

  Konkurrensfördelar

  Många kunder ställer höga miljökrav på sina leverantörer för ett fortsatt samarbete. Uppfyller du miljökraven ökar du försprånget och konkurrenskraften gentemot dina branschkollegor.

 • Ung man och ung kvinna vid skissblock

  Finns det några nackdelar?

  De är svåra att hitta…

Mer om värmepumpar

Varför värmepump

Varför skall du byta uppvärmningssystem till värmepump?

Fördelar & Nackdelar

Det finns många fördelar med värmepump. Finns det några nackdelar?

Kalkylator på skrivbord

Besparing & Ekonomi

Redan från dag ett minskar energiförbrukningen och du börjar spara pengar.

Slingrande väg i havreåker

Miljön

Dags att byta till miljövänlig och energisnål uppvärmning.

Typ av lokal

Fungerar det att värma upp just mitt företags lokaler med värmepump?

Viktigt att tänka på

Råd, tips och information om vad du bör tänka på när du väljer uppvärmningssystem.

Vi hjälper dig med

Projektering

Vi genomför behovsanalys, effektberäkning och projektledning.

Installation & Driftsättning

Vi tar totalansvar och leder projektet från start till mål.

Service & Underhåll

Driftsäkra din anläggning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal.

Finansiering

Vi erbjuder finansieringslösningar.

Referenser

Möt våra kunders erfarenheter och hör deras berättelser.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

GREEN-LEAF-text