Fördelar och nackdelar med värmepump

När det är dags att byta uppvärmningskälla finns det många aspekter att ta hänsyn till – t ex ekonomi, miljö, värmebehov, lokalens utformning och läge m m. Fördelarna har vi delat upp i tre delar:

 • Ekonomiska fördelar
 • Fördel miljön
 • Konkurrensfördelar
KALKYLATOR-600x400px

Ekonomiska fördelar

Den största ekonomiska fördelen är självklart sänkningen av driftkostnaden för uppvärmning. Från dag ett kan du sänka kostnaderna med mellan 50 till 70% om du tidigare använd el, olja eller gas.

GRODD-600x400px

Fördel miljön

Att sluta använda fossila bränslen för bl a uppvärmning och tillverkning är ett måste för planetens framtid. Genom att byta uppvärmningskälla till en industriell värmepump sänker du koldioxidutsläppen omgående.

MAN-I-INDUSTRI-600x400px

Konkurrensfördelar

Många kunder ställer höga miljökrav på sina leverantörer för ett fortsatt samarbete. Uppfyller du miljökraven ökar du försprånget och konkurrenskraften gentemot dina branschkollegor.

MAN-KVINNA-600x400px

Finns det några nackdelar?

De är svåra att hitta…

Nämnas bör dock att regelbunden rengöring av filter kan behövas beroende av modell.

Mer om värmepumpar

MAN-I-BILVERKSTAD-600x400px

Varför värmepump

KALKYLATOR-600x400px

Besparing & Ekonomi

GRODD-600x400px

Miljö

Forelasning-600x400px

Viktigt att tänka på

KONFERENSRUM-ORANGE-600x400px

Typ av lokal

Det här jobbar vi med

 • Bioenergi

  Bioenergi

  för uppvärmning och process En modern bioenergianläggning ersätter enkelt ditt olje-/gasbehov och sänker dina kostnader radikalt

 • Värme

  Värme

  för företags- och industrilokaler Ersätt olja, gas eller direktverkande el med en modern värmepumpslösning och halvera dina uppvärmningskostnader.

 • Luftkonditionering/Kyla

  Luftkonditionering/Kyla

  för lokaler och teknisk utrustning Rätt placerad och dimensonerad luftkonditionering/AC ger ett skönt och behagligt inomhusklimat

Vi hjälper dig med

 • Projektering

  Projektering

  Vi genomför behovsanalys, effektberäkning och projektplanering

 • Installation & Driftsättning

  Installation & Driftsättning

  Vi tar totalansvar och leder projektet från start till mål.

 • Service & Underhåll

  Service & Underhåll

  Driftsäkra din anläggning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal

 • Finansiering

  Finansiering

  Vi erbjuder finansieringslösningar.

Möt våra kunder

Se vad våra kunder säger om sin nya uppvärmning och hur mycket det sänkt sina energikostnader.

Möt vår kunder