Stor besparing med värmepump

Att investera i ett helt nytt uppvärmningssystem kan tyckas besvärligt och kostsamt till en början. Den här typen av investering innebär ofta att det uppkommer funderingar; Är det rätt tid att göra detta nu? Kan vi använda pengarna till något bättre? osv.

I de allra flesta fall är det ekonomiskt fördelaktigt att göra den här typen av investering med hjälp av en finansieringslösning. Det innebär att du kan byta uppvärmningssystem utan någon negativ inverkan på kassan. Vi menar att du skall göra investeringen nu. Inte vänta.

Finansieringsmodell

Den nya lägre driftkostnaden tillsammans med finansieringskostnaden blir lägre än den driftkostnad du har idag och besparing startar direkt. Avskrivningstiden hos de flesta av våra kunder ligger mellan 3 och 5 år.

Vid första anblicken kan besparingskalkylen framstå som en glädjekalkyl. Det är den inte. Det är helt enkelt så att det kostar mycket mindre att producera 1 kW med en värmepumpslösning jämfört med t ex el, fjärrvärme, olja och gas.

1 kW olja kostar ca 120 öre, 1 kW med värmepump kostar ca 40 öre, vilket betyder en prisskillnad på 67%.

Kan du få investeringsstöd från Klimatklivet?

Klimatklivet är Naturvårdsverkets satsning för att ge stöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Ditt företag kan vara berättigat till investeringsstöd. Vi har hjälpt flertalet företag med ansökningar till Klimatklivet och hjälper gärna dig också. Läs mer om Klimatklivet  

Finansiering

Genom vårt egna finansbolag, Vuab Finans, har vi möjlighet att erbjuda en finansieringslösning.

Värmepumpen – rena sparbössan

Besparingen tillsammans med övriga fördelar som uppnås med en modern värmepumpslösning gör inte valet av nytt uppvärmningssystem till företags- och industrilokaler så svårt.  Förändringen gör skillnad redan från första dagen. Energiförbrukningen och driftkostnaderna sjunker, koldioxidutsläppen minskar och miljöpåverkan sjunker.

  • Sänkt energiförbrukning och minskade utsläpp av koldioxid
  • Lägre driftkostnader som ger möjlighet till andra investeringar
  • Finansiering med låg inverkan på kassan
  • Konkurrensfördel jämfört med branschkollegor som använder fossil uppvärmning

Kontakta oss, vi berättar gärna mer om de ekonomiska fördelarna med värmepump.

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag