Effektiv uppvärmning av industrilokaler!

Många kunder kräver idag att de företag de samarbetar med tar ett miljöansvar. Då är det viktigt att ha rätt system för företagets uppvärmning – att komma bort från fossila bränslen och istället använda sig av moderna lösningar som drivs med förnyelsebar energi. Använder ni el, olja eller gas för uppvärmning eller tillverkning idag? Eller har ni en äldre oljepanna som borde bytas ut? Då betalar ni för mycket! Med en energieffektiv värmepump sänker ni kostnaderna för uppvärmning i industrilokaler med 50-70% från första dagen.

Förutsättningarna varierar

Behovet av uppvärmning av industrilokaler/tillverkningsindustri är varierande. Det kan bero på typ av verksamhet, storlek på lokal, isolering, fönster och allmän standard m m. Inom en fastighet kan förutsättningarna variera, t ex om takhöjden i lokalen varierar.

Besök hos er

Vi kommer till er och erbjuder lösningar för uppvärmning med större luftvärmepumpar, bergvärmepumpar och luftvattenvärmepumpar. Självklart med hänsyn till era behov och förutsättningar. Är fastigheten stor erbjuder vi även olika biobränslelösningar, t ex pellets- eller flispannor.

Miljön kräver effektiv uppvärmning

Att värma upp fastigheter och lokaler med fossila bränslen är inte längre hållbart. Inte för miljön, inte för ekonomin. En rätt dimensionerad värmepumpslösning sänker uppvärmningskostnaderna och driftbudgeten omgående.

Värmer du upp dina lokaler med olja, gas eller el kan du spara mycket pengar genom att byta till en värmepumpslösning.
Lägg in din årsförbrukning i kalkylen till höger och se hur mycket du kan spara.

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag