Effektiv uppvärmning av lager- och logistiklokaler!

Använder ni el, olja eller gas för att värma upp lagret? Då är risken stor att ni betalar ni för mycket! Eller har ni en gammal panna som behöver bytas ut? Med en modern och effektiv värmepump sänker du uppvärmningskostnaderna med 50-70%. Rotation på luften och en jämnare temperatur från golv till tak får du på köpet.

Behoven är olika

Förutsättningarna för uppvärmning i lagerlokaler varierar beroende på typ av verksamhet, storlek på lokal, isolering, fönster och allmän standard m m. Även inom en lokal kan förutsättningarna vara olika, t ex om lokalen är isolerad eller inte.

Vi besöker er

Vi kommer till er och erbjuder olika värmelösningar – större luftvärmepumpar, bergvärmepumpar och luftvattenvärmepumpar – utifrån era specifika behov och förutsättningar. Har ni en större fastighet erbjuder vi även olika biobränslelösningar, t ex pellets- eller flispannor.

Miljön och effektiv uppvärmning

Uppvärmning av lagerlokaler med fossila bränslen är inte längre hållbart. Varken för miljö eller ekonomi. Genom att byta till en modern värmepumpslösning sänker ni er energiförbrukning och uppvärmningskostnad från dag ett och kan minska driftbudeget omgående.

Värmer du upp dina lokaler med olja, gas eller el kan du spara mycket pengar genom att byta till en värmepumpslösning.
Lägg in din årsförbrukning i kalkylen till höger och se hur mycket du kan spara.

Kontakta oss för rådgivning
eller lösningsförslag