Tre vinster med byte till värmepump

Bytet till värmepump minskar uppvärmningskostnaderna med i genomsnitt 50-70%, är bra för miljön och ger en mer konstant inomhustemperatur. Det säger Pär-Olof Åkesson, projektledare på energilösningsbolaget Vuab.

Trots de stora besparingarna som finns att göra är det många som fortfarande inte bytt till uppvärmning med värmepump i företags- och industrilokaler.

– För 15-20 år sedan var det ingen som trodde att man kunde spara så mycket i en villa när man byter till värmepump, säger Pär-Olof Åkesson, projektledare på energilösningsbolaget Vuab och fortsätter: – Men idag vet alla att om du ska värma upp en villa och vill spara pengar så ska du göra det med värmepump. Principen är densamma för industrierna och företagen.

Besparingar mellan 50-70%.

Energilösningsbolaget Vuab arbetar med industriella värmepumpar – särskilt framtagna för att monteras i industrimiljö. – Dessa värmepumpar har högre kapacitet och är mer robust byggda, berättar Åkesson.

Att genomföra bytet till värmepump innebär naturligtvis en investering men det leder också till stora besparingar, menar Åkesson: – Besparingarna är kopplade till din förbrukning. Ju högre förbrukning du har, desto större skillnad kommer du se i kronor och ören.

Åkesson berättar att besparingarna i bytet till värmepump för ett företag generellt sett hamnar mellan 50-70%.

Laholm Stål AB har sänkt sina uppvärmningskostnader med 135.000 kr/år
Laholm Stål AB har sänkt sina uppvärmningskostnader med 135.000 kr/år

Miljön – en stor vinnare

Förutom ekonomiska besparingar finns andra vinster att göra i och med bytet till värmepump. Även miljön blir en stora vinnaren.

– Oavsett industri så har du fastigheter du ska hålla varma. Dina lokaler kräver en viss mängd energi för att hållas varm. Av en värmepump får du ut mer energi i värme än vad den förbrukar. På så sätt är bytet bättre för miljön, förklarar Åkesson.

Med bytet till värmepump märks skillnad i stort och smått från dag ett. När energiförbrukningen sjunker, minskar också kostnaderna och miljöpåverkan. Dessutom resulterar användandet av värmepump i en jämnare luftspridning mellan golv och tak, vilket i sin tur skapar en mer konstant inomhustemperatur – oavsett om det handlar om att få en jämn värme eller kyla i lokalen. Värmepumpen kan även användas som luftkonditionering/AC på varma dagar.

Nackdelar med värmepump?

Men vad finns det då för nackdelar med bytet till värmepump i industriella lokaler? Det är svårt att hitta, menar Åkesson: – Det är faktiskt så att det finns stora vinster att göra med ett byte, på flera områden. Det enda man skulle kunna nämna som en eventuell nackdel, är att en regelbunden rengöring av filter kan behövas beroende på modell.

Totalt sett skapar byte till värmepump möjligheter på flera områden.

– Många börjar titta på den här typen av lösning för att man sparar pengar – det är bra för ekonomin helt enkelt, säger Åkesson och fortsätter: – Men det vi behöver se är att man samtidigt kan göra en miljövinst, få ett bättre inomhusklimat och dessutom öka sitt företags konkurrenskraft – vilket i sig leder till ökade ekonomiska vinster över tid.

För mer information och personlig kontakt kring ert byte till miljövänlig uppvärmning – kontakta oss, 0200-25 33 25.

GREEN-LEAF-text