Våra tjänster

Våra tjänster och vårt engagemang räcker hela vägen från start till mål. Vi tar totalansvaret för att du skall bli nöjd och få den bästa lösningen för ditt behov och dina förutsättningar.

Vi erbjuder

RÅDGIVNING

Vi fungerar som en rådgivande samtalspartner och ger möjliga lösningar för värme, kyla och process.

Projektering & Dimensionering

Vi tar i samråd med kund fram energi- och effektbehov för anläggningen samt var och hur den skall placeras.

PROJEKTLEDNING

Projektet leds av en av våra egna projektledare när det gäller bioenergi/fastbränsleanläggningar. När projektet avser industriella värmepumpar leds projektet oftast direkt av vår underleverantör.

Vår säljare finns alltid tillgänglig i projektet.

INSTALLATION

Installationen sköts av professionella installatörer och tekniker specialiserade på respektive område, t ex mark-, el-, vvs-arbeten.

Arbetet leds av projektledaren.

UPPSTART & DRIFTSÄTTNING

Uppstart och driftsättning sker tillsammans med projektledaren och representant/anläggningsansvarig hos kunden.

Bioenergi/Fastbränsleanläggningar besiktas (enligt lag) av tredje part i samband med driftsättning.

UTBILDNING

I samband med installation/driftsättning görs en genomgång av anläggningen tillsammans med berörd driftpersonal. Utbildning av anläggningens funktioner, drift och underhåll gås igenom.

SERVICE & SERVICEAVTAL

Alla anläggningar behöver mer eller mindre service. Vi tillhandahåller service och tecknar även serviceavtal.