Beräkna din besparing


Din besparing:

0 SEK/år

Dina minskade CO2-utsläpp

0 ton/år

Jämför

Pellets
Kostnad: 0 SEK/år
CO2-utsläpp: 0 SEK/år
Olja
Kostnad: 0 SEK/år
CO2-utsläpp: 0 SEK/år

Prisutveckling olja/pellets

(motsvarar energimängd 1 m3 olja/2 ton pellets)

Beräkna din besparing


Din besparing:

0 SEK/år

Dina minskade CO2-utsläpp

0 ton/år

Jämför

Pellets
Kostnad: 0 SEK/år
CO2-utsläpp: 0 SEK/år
Gasol
Kostnad: 0 SEK/år
CO2-utsläpp: 0 SEK/år

Prisutveckling gasol/pellets

(motsvarar energimängd 1 ton gasol/2,7 ton pellets)

Beräkna din besparing


Din besparing:

0 SEK/år

Dina minskade CO2-utsläpp

0 ton/år

Jämför

Pellets
Kostnad: 0 SEK/år
CO2-utsläpp: 0 SEK/år
Elektricitet
Kostnad: 0 SEK/år
CO2-utsläpp: 0 SEK/år

Priser Elektricitet och pellets

(1 m3 gasol och motsvarande energimängd elektricitet, ca 2 ton)

Beräkna din besparing


Din besparing:

0 SEK/år

Dina minskade CO2-utsläpp

0 ton/år

Jämför

Pellets
Kostnad: 0 SEK/år
CO2-utsläpp: 0 SEK/år
Naturgas
Kostnad: 0 SEK/år
CO2-utsläpp: 0 SEK/år

Priser naturgas och pellets

(1 m3 naturgas och motsvarande energimängd pellets, ca 2 ton)