Genom bytet sänker RLM sina energikostnader med ca 60%-70% och minskar CO2-utsläppen till till nära noll. Tidigare förbrukade RLM ca 20 m³ fossil olja för uppvärmning av sina produktions- och kontorslokaler. Vilket var både kostsamt och kändes otidsenligt. Efter att Vuabs Arvid Westh tillsammans med RLMs ägare diskuterat olika lösningar föll valet slutligen på två…

Read More

I november beslutade Qibbla Halal Kött AB att konvertera bort olja och istället gå över till bioenergi i sin tillverkningsprocess. Företaget investerar i en fristående panncentral med tillhörande pelletssilo som ansluts till befintligt ångsystem. Pannan är på 750 kW och kommer att sänka energikostnaderna med ca 800.000 kr och samtidigt minska koldioxidutsläppen med ungefär 322…

Read More

Patia AB har tecknat en order med Vuab för ny uppvärmning på Kung Karlsgården i Kungsör. Patia AB konverterar från fossil olja till pellets.. Vuab kommer att leverera en ny pelletspanna, vilket betyder minskade uppvärmningskostnader med 70% och en minskning av CO2-utsläppen med 161 ton per år. Den nya pelletspannan beräknas vara i drift under…

Read More

Här landar den lekande silon! Pelletssilon är utsmyckad för att passa in i skolmiljön. Det känns fantastiskt att kunna hjälpa Melleruds kommun i sitt miljömål för att bidra till att Sveriges blir världens första fossilfria välfärdsland 2045! Karolinerskolan byter ut oljan mot en helautomatiserad träpelletspanna för uppvärmning och varmvatten. I och med bytet till fossilfritt…

Read More

Hallberg-Rassy i Kungshamn bygger exklusiva båtar åt köpare från hela världen och till de största enskilda marknaderna hör Sverige. Nu ställer företaget om från fossil olja till förnyelsebar träpellets. Genom att spara ca 600 000 kr per år i bränslekostnad för uppvärmning och sänka koldioxidutsläppen med ca 268 ton per år stärker bolaget sin konkurrenskraft…

Read More

Bank of America höjer nu energiaktier till övervikt och den klassiska storbanken bedömer att oljepriset skall klättra framöver. Bank of America spår att oljepriset kan stiga till 54 dollar per fat mot slutet av det här året och till 69 dollar till halvårsskiftet nästa år, enligt Benzinga. Analytikern Savita Subramanian uppger också att energiaktier underpresterat…

Read More