Stål & Rörmontage AB värmer fossilfritt

Pär-Olof Åkesson, Vuab och Ronny Södergren, Stål och rörmontage i Sölvesborg AB (t h i bild)

Stål & Rörmontage i Sölvesborg AB har tecknat avtal med Vuab gällande leverans och installation av en 300 kW bioenergianläggning.

Tre fastigheter värms idag med separata oljepannor, varav två är varmluftspannor. Genom att ersätta varmluftspannorna med vattenburna värmebatterier och sedan koppla samman fastigheterna till ett gemensamt vattenburet system ersätts dagens användning av olja med en betydligt mer ekonomisk och mer miljövänlig uppvärmning via bioenergi.

Vuab har hjälpt Stål & Rörmontage i Sölvesborg AB med ansökan om bygglov till Sölvesborgs Kommun samt ansökan om investeringsbidrag via Klimatklivet, vilket är beviljat.