Spannfods bioenergianläggning driftsatt

Spannfod exteriör panncentral med pelletssiloDen oljeeldade ångpannan har ersatts med en helt ny pelletseldad biobränslepanna i fabriken för djurfoder. 140 m3 olja/år ersätts nu med 295 ton pellets/år vilket innebär minskade CO2-utsläpp med 376 ton/år.

Den nya ångpannan, 750 kW, är placerad i en fristående panncentral med tillhörande pelletssilo. Både panncentralen och silon levererades nyckelfärdiga och lyftes smidigt från lastbilen till sina fundament för att anslutas till fabrikens ångsystem.

Anläggningen startades upp och besiktigades i september 2022 utan några problem. Investeringen delfinansieras genom stöd via Naturvårdsverkets klimatkliv.

 

Spannfod AB är moderbolag till ett antal dotterbolag med verksamhet i bl.a Västsverige och tillverkar foder till bl  a hund, katt, hästar, kor, grisar fåglar och får. Genom egen produktutveckling läggs stor vikt på djurens hälsa och välmående. Tillsammans med svenska myndigheter hårda krav vid fodertillverkning, kontrollerar Spannfod hela kedjan från råvara till färdig produkt och kan därmed garantera produkter av högsta kvalitet under devisen: “Svensk kvalitet med omtanke”.

Vill du veta mer om projektet, kontakta Martin Fogelquist, 08-630 30 02, martin.fogelquist@vuab.se