Solör Bionergi AB och Vuab samarbetar i nytt projekt med färdig ånga

Ångpanna med dubbla utdragbara brännare och mellanförråd för pelletsSolör Bioenergi Värme AB har tecknat avtal med Vuab om ytterligare en bioenergianläggning, denna gång till Solör Bioenergis kund BEWI Automotive AB i Skara.

Vuab skall upprätta platsbyggd panncentral med två pelletseldade ångpannor om totalt 5 MW.

Pannorna kommer förse BEWI Automotive AB med fossilfri ånga, en viktig del i företagets omfattande hållbarhetsarbete.

I projektet ansvarar Vuab för att projektera, leverera, installera och driftsätta anläggningen. Solör Bioenergi Värme AB kommer att äga anläggningen och ta hand om service och drift av panncentralen.

Installationen av den fossilfria ångpanncentralen bidrar till en konsekvent och hållbar produktion av produkter och lösningar för bilindustrin, förpackningsindustrin och HVAC-branschen (värme, ventilation, luftkonditionering).

BEWI Skara ingår även i ett projekt för att sälja överskottsenergi till fjärrvärmenätet vilket även gynnar en hållbar framtid.

Vill du veta mer, kontakta:
Solör Bioenergi: Jonas Sörensson
Vuab Bioenergi: Pär-Olof Åkesson