Slopad skattereduktion på fossilt bränsle

Den 1 januari 2022 upphörde möjligheten för tillverkande industri att ansöka om återbetalning eller att göra avdrag för energiskatt på el eller fossilt bränsle. Detta samtidigt som priserna på fossila bränslen ökar rejält vilket innebär en avsevärd höjning av energikostnaderna för tillverkningsindustrin.

Med inhemsk energiråvara, som fossilfri pellets, sänks energikostnaderna drastiskt (det hade de gjort redan innan ändrade avdrag och prisökningar), CO2-utsläppen blir nära noll och beroendet av omvärldsfaktorer minskar.

Är du intresserad av en både ekonomisk och miljövänlig lösning, kontakta oss 

Länk till Skatteverket