Skaraborgs Träförädling AB helkonverterar

och valde Vuab för nya biobränslepannor.
Skaraborgs Träförädling AB konverterar från olja och direktel till vattenburen värme via biobränsle. En fristående panncentral med 2 x 500 kW
fastbränslepannor installeras för att i första hand försörja nya hyvleriet, gamla hyvleriet, balpressen och måleriet med värme. Projektet är en helkonvertering för hela Skaraborgs Träförädling AB på sikt.

Installationen sker i vår och beräknas generera en besparing på ca 650.000 kr per år och minskade CO2-utsläpp med 276 ton per år.

Skarborgs Träförädling AB är ett hyvleri som förädlar sågade trävaror.

Till Skaraborgs Träförädling AB