Uppvärmning med industriella värmepumpar hos Skånedäck i Eslöv AB

Industriella värmepumpar på Skånedäck ABSkånedäck i Eslöv AB har installerat två stycken Mitsubishi luft-/vattenvärmepumpar i sin fastighet i Eslöv.
Värmepumparna ersätter de tidigare gaspannorna för uppvärmning av kund- och personalutrymmen samt däckverkstaden.

Pär-Olof Åkesson på Vuab har hjälpt Skånedäck i Eslöv AB med projektering och dimensionering av aktuell värmepumpslösning
samt ansökan om investeringsstöd från Naturvårdsverket/Klimatklivet vilket de har blivit beviljade med 60 %.

De installerade värmepumparna
kommer medföra en årlig besparing på ca 226 000 kWh samt ca 71 ton CO2 per år. #industriellavärmepumpar #energibesparing