Sjunkande priser på trädbränsle och torv

Priserna på trädbränsle och torv har sjunkit under det andra kvartalet 2016. Det visar de preliminära uppgifterna, enligt ny statistik från Energimyndigheten.

Nu finns statistik om trädbränsle- och torvpriser under det andra kvartalet 2016. Det finns även statistik som visar hur priserna har sett ut under en längre period.

Här hittar du statistiken
Trädbränsle- och torvpriser

Prisstatistik för en längre period

Ordlista
Returträ = emballagematerial i industrin eller rivningsmaterial från gamla hus.

Biprodukter = främst sågspån och liknande från sågverksindustrin

Skogsflis = grenar, toppar (GROT) och annat röjningsvirekt från barr- och lövskog

Förädlade trädbränslen = träpellets och träbriketter

Källa: Energimyndigheten