Priserna på trädbränsle och torv har sjunkit under det andra kvartalet 2016. Det visar de preliminära uppgifterna, enligt ny statistik från Energimyndigheten.

Nu finns statistik om trädbränsle- och torvpriser under det andra kvartalet 2016. Det finns även statistik som visar hur priserna har sett ut under en längre period.

Här hittar du statistiken
Trädbränsle- och torvpriser

Prisstatistik för en längre period

Ordlista
Returträ = emballagematerial i industrin eller rivningsmaterial från gamla hus.

Biprodukter = främst sågspån och liknande från sågverksindustrin

Skogsflis = grenar, toppar (GROT) och annat röjningsvirekt från barr- och lövskog

Förädlade trädbränslen = träpellets och träbriketter

Källa: Energimyndigheten