Siwertell AB investerar i bioenergi

Siwertell AB har genom deras VD Per Karlsson tecknat avtal med VUAB och Pär-Olof Åkesson om att ersätta deras fossila oljeuppvärmning med bioenergi.

Idag värms 7 200 m² verkstadsyta samt 1 600 m² kontor av en oljepanna, vilken kommer ersättas med en prefabricerad fristående panncentral innehållande en 500 kW pelletspanna med tillhörande pelletssilo.

Siwertell AB tillverkar idag produkter för lastning/lossning av en mängd olika bulkmaterial. Då de även producerar utrustning för tillverkning av bl.a träpellets menar deras VD, Per Karlsson, att det är ett naturligt steg för dem att konvertera sin uppvärmning till bioenergi.

Genom att ersätta sitt fossila bränsle med bioenergi gör Siwertell AB inte bara en ekonomisk besparing, man minskar även sin klimatpåverkan kraftigt. När 120 m³ olja byts mot 220 ton träpellets reduceras koldioxidutsläppen med ca 325 ton per år.

VUABs Pär-Olof Åkesson, har hjälpt Siwertell AB och VD Per Karlsson genom hela processen – från projektering och dimensionering till sökt investeringsstöd från Naturvårdsverket/Klimatklivet, vilket har blivit beviljat.

Den nya bioenergianläggningen beräknas vara igång under våren/sommaren 2020.