Signal & Andersson Charkuterifabrik AB producerar med biobränsle

Signal & Andersson Charketureifabrik AB

Arvid Westh och Payam Pomodoro.

Ny affär klar med anrika familjeföretaget Signal & Andersson Charkuterifabrik AB i Göteborg. Olof Larsson och Frederick Larsson driver idag detta framgångsrika bolaget i femte generationen med ett brett sortiment av köttprodukter med höga miljö-, och hållbarhetmål.

Med oroliga tider och risk för gasbrist och uteblivna leveranser i det Västsvenska stamnätet har Signal & Andersson Charkuterifabrik AB i Göteborg valt en bioeldad ångpanna från VUAB för att säkerställa sin produktion, markant minska sina bränslekostnader och sist men inte minst minska sina utsläpp av växthusgaser. Investeringen gör också att svensk livsmedelsproduktion minskar sitt beroende av importerad energi i form av gas och olja. Lokalt gårdsmärkt kött från Dalsland får nu också förädling av råvaran med ett svensktillverkat bränsle i form av restprodukter från skogarna i Dalsland och Värmland då tillverkningen av bränslepellets sker i Grums.

Pannan kommer att levereras i modul med bränslesilo och installeras av VUAB. I lösningen ingår även en varmvattenväxlare som kommer förse produktionen med varmvatten via den nya ångpannan. Bränsle är redan upphandlat och säkrat via befintlig leverantör vilket skapar långsiktigt goda förutsättningar med den nya energilösningen för ångproduktion.

Vi på VUAB har redan hjälp Signal & Andersson Charkuterifabrik AB att tillfällig kunna gå från gas till olja i ett första skede för att säkerställa livsmedelsproduktionen om gasen uteblir. Detta tack vare vår kapacitet och kunskap inom olja, gas och biobränsle då vi kan hantera alla olika energislag.

Vill du veta mer om projektet, kontakta Arvid West, tfn 031-340 07 42, arvid.westh@vuab.se