RLM värmer lokalerna med värmepumpar

värmepumpar på rad Mitsubishi-ElectricGenom bytet sänker RLM sina energikostnader med ca 60%-70% och minskar CO2-utsläppen till till nära noll. Tidigare förbrukade RLM ca 20 m³ fossil olja för uppvärmning av sina produktions- och kontorslokaler. Vilket var både kostsamt och kändes otidsenligt.

Efter att Vuabs Arvid Westh tillsammans med RLMs ägare diskuterat olika lösningar föll valet slutligen på två stycken CAHV luft/-vattenvärmepumpar från Mitsubishi-Electric. Unika  värmepumpar som tillverkar högre temperaturer än vanliga luft/-vattenvärmepumpar vilket passade RLMs lokaler och befintliga vattenburna system bra.

RLM är ett teknikföretag i Västra Tunhem strax utanför Trollhättan och Vänersborg. Företaget tillverkar delar till flera av de stora svenska verkstadsbolagen. RLM har en hög miljö-, och kvalitetspolicy. Projektet genomfördes med hjälp av klimatklivet. För RLM är det viktigt att ställa om till effektivare och förnyelsebar energi för att inte tappa i konkurrenskrafts och för att ytterligare öka sin hållbarhetsprofil.