"Vi har sänkt våra kostnader med 66%"

Ola Nilsson

VD/Ägare ONAB Transport Sweden AB

  • 0%
    Lägre kostnad
  • 0%
    Minskade CO2-utsläpp

Industriella värmepumpar för effektiv uppvärmning

ONAB Transport Sweden AB distribuerar flygfrakt i Sydsverige med fasta linjer på Karlskrona, Växjö, Ljungby och Halmstad.

ONAB Transport Sweden AB anser att ansvaret gentemot kunden är det allra viktigaste och utför därför alltid sin transport med bästa kvalitet, hög säkerhet och tidseffektivitet.

Utmaning

Fastigheten har tidigare värmts upp med en gaspanna genom radiatorsystem i kontor, personalutrymmen och via ventilation till bussverkstaden samt en ramp till vilken stadsbussarna står anslutna till för underhållsvärme när de ej är i drift.

Utmaningen var att finna ett mer hållbart alternativ som kunde ersätta gaspannan och samt sänka företagets uppvärmningskostnader.

LÖSNING

Vuab tog, efter projektering på plats, fram en lösning som bestod av två industriella Mitsubishi luft/vattenvärmepumpar vilka anslöts till befintliga gaspanna. Gaspannan konverterades till bioolja för att kunna agera som spets/backup panna.

ONAB Transport Sweden AB informerades även om möjlighet att söka investeringsbidrag från Naturvårdsverket via Klimatklivet. Vuab hjälpte till med ansökan och ONAB Transport Sweden AB blev beviljade ett stöd på 60 % av investeringen.

Ung man öppnar brun paketlåda

Effekt och utfall

Under 2021 har man gjort en total besparing på 251 868 kWh efter genomförd energikonvertering från gas till industriella luft-/vattenvärmepumpar.

Så här har det gått. UTFALL 2021

Med gaspanna

Beräknad förbrukning*:...........378.727 kWh/år

Med industriella värmepumpar

Verklig förbrukning:..................126.859 kWh/år

Beräknad besparing:..................243.644 kWh/år

Verklig besparing:.......................251.868 kWh/år

Minskade CO2-utsläpp:...........78 ton/år

 

* Förbrukning beräknad från tidigare års gasförbrukning.