Skip to content

"- Minskade
CO2-utsläpp med
537 ton per år"

Vithalatvätten

Vetlanda

70% lägre kostnad

  • 0%

98% lägre CO2-utsläpp

  • 0%

Vithalatvätten tvättar fossilfritt

"- Vi vidtar aktivt åtgärder för att förebygga och minimera miljöpåverkan. Hela vår verksamhet, från kontor och tvätteri till energi och transporter är i detalj genomarbetad för att skona miljön. Kontinuerliga investeringar i utrustning och miljö- och kvalitetsteknik gör att vårt tvätteri idag har en mycket avancerad produktionsanläggning. För oss var det självklart att välja en förnybar energikälla."

Handdukar

Vithalatvätten tvättar fossilfritt och sänker energikostnaden med 70%

I mitten av oktober 2018 gick Vithalatvätten från att använda olja till bioenergi i sin tvättprocess. Pelletssilon och den fristående panncentralen har placerats utanför lokalerna och anpassats för att smälta in mot fasaden.

Panncentralen innehåller en toppmodern ångpanna, som anslutits till det befintliga systemet. Konverteringen gör att Vithalatvätten minskar sina energikostnader med ca 70% vilket motsvarar ca 1 mkr/år. Dessutom sänkes koldioxidutsläppen med 537 ton/år.

Vithalatvätten som är ett familjeföretag erbjuder uthyrning av textilier till bl a hotell, restaurang och industri. Företaget har en tydlig miljöpolicy och verksamheten ska bedrivas så att en hållbar utveckling för miljön främjas. En övergång från fossilt bränsle, som olja, till en förnybar energikälla, som pellets, är ett tydligt steg in i framtiden.

Investering trots hyrda lokaler

Redan vid första kontakten med Vithalatvätten fanns en önskan om konvertering till bioenergi, men en viss tvekan till investeringen fanns eftersom tvätteriet ligger i hyrda lokaler. När besparingskalkylen presenterades och sänkningen av energikostnader och minskade utsläpp blev tydligt svart på vitt  beslutade man att genomföra konverteringen.

Ekonomi

.
FÖRBRUKNING:Tidigare 200m3olja / Nu 344 ton pellets
KOSTNAD MED BIOGAS:2.000.000 SEK/år
KOSTNAD MED PELLETS:687.000 SEK/år
PAY OFF-TIDca 4,5 år

BESPARING:

1.312.000 SEK/år

MINSKADE CO2-UTSLÄPP:

538 ton/år

Så här gick det till när anläggningen kom på plats

Pelletssilo på plats

Pelletssilo på plats designad för att passa in i omgivningen. Placerad på betongplatta.

Panncentral med ångpanna

Den fristående panncentralen med ångpanna lyfts på plats med kranbil.

Vithalatvätten

Silo och panncentral

Pelletssilo och fristående panncentral, framtagna i fasadens färg, på plats.

Interiör Vithalatvätten

Fossilfritt tvätteri

Tvätteriet drivs nu fossilfritt med en 1200 kW pelletseldad ångpanna