"Vi ville ha en pelletsanläggning med säker och trygg drift."

Anna Dahlström

Delägare, Viklunda Gård AB

 

Med bioenergi har vi sänkt kostnaderna och minskat CO2-ustläppen

 

 • 0%
  Lägre kostnad
 • 0%
  Minskade CO2-utsläpp

Fossilfri odling i växthus

Viklunda Gård AB startade 2012 i Viken i nordvästra Skåne. Här odlas grönsaker och spannmål på friland och tomater och gurkor i två stora växthus för den svenska marknaden. Växthusen som är 8.400 m² respektive 7.400 m² behöver värmas upp under kallare perioder för att garantera högkvalitativa produkter och en bra skörd.

 

"- Vi ville ha en säker och trygg lösning som fungerar när det verkligen behövs. Därför valde vi en leverantör som erbjöd en nyckelfärdig lösning av hög kvalitet.", säger Anna Dahlström, delägare i Viklunda Gård AB i Viken.

Gurkskivor med gröna blad odlade med bioenergi

Två pelletsanläggningar installerade på två år

Intervju med Anna Dahlström, delägare Viklunda Gård AB

På två år har Viklunda Gård bytt uppvärmning i båda sina växthus - från fossil olja och naturgas till förnybar pellets.

2018 byttes oljepannan i det ena växthuset ut mot en pelletsanläggning och 2019 valde man att byta ut naturgasen i det andra växthuset mot ytterligare en pelletsanläggning.

Anna, Viklundagård

Anna Dahlström, delägare Viklunda Gård AB i Viken

Hur kom det sig att ni valde att byta uppvärmningssystem?

− "Vi behövde se över uppvärmningen av växthusen av två anledningar. Dels de ökade bränslekostnaderna - borttagna skattesubventionerna på olja och stigande priser*."

− "Dels för att vi arbetar mot en fossilfri och hållbar produktion med så låg påverkan på miljön som möjligt", säger Anna Dahlström, delägare i Viklunda Gård AB.

 

Hur visste ni vilken typ av värmeanläggning ni skulle välja?

− Vi sökte en hållbar lösning som skulle ersätta fossila bränslen och där vi kunde känna oss trygga med att anläggningen levererar den värme den ska, när den ska och att den kräver minimalt underhåll, berättar Anna.

 

Vuab presenterade en helhetslösning med nyckelfärdig pelletsanläggning, projektering, installation och driftsättning, serviceavtal och finansiering.

− Precis, Vuab presenterade en totallösning som uppfyllde våra önskningar och gav oss den trygghet i investeringen vi ville ha, fortsätter Anna. Vi hade varken tillräckligt med kunskap eller tid att genomföra ett så omfattande projekt på egen hand, så en nyckelfärdig anläggning passade oss perfekt.

 

Anläggningen var på plats bara 3 månader efter godkänt stöd från Klimatklivet. Det var snabbt.

− Ja, bara 3 månader efter det att stödet från Klimatklivet beviljats stod den första anläggningen på plats. Två pelletspannor i pannrummet och en silo på gården, installerade och i drift. Det gick precis lika snabbt med anläggning nummer två där gaspannan och en gammal kolpanna behövde monterades ned och skrotas.

− Vuab hjälpte oss dessutom med att skicka in ansökan om investeringsstöd till Naturvårdsverkets Klimatkliv. Under tiden vi väntade på att stödet skulle bli beviljat tog Vuab hand om bl a bygglovritningar, tidsplanering, kontrakterade underleverantörer, projektledning och svarade på våra funderingar och frågor, vilket vi uppskattade mycket och sparade tid.

 

Nu har ni varit igång ett tag med era nya anläggningar. Hur har det fungerat så här långt?

− Det har fungerat alldeles utmärkt. Under tiden pannorna varit igång har vi kunnat hålla en jämn temperatur i våra växthus. Anläggningarna har fungerat och levererat som de skall. Vi har inte haft några driftstopp bara några små injusteringar.

Vad har varit det bästa med konverteringen?

*Priserna på bränsle har gått upp generellt, men besparingen genom att konvertera till pellets är fortfarande lika förmånlig.

 

Installerade pelletsanläggningar

De installerade pelletspannorna är av hög kvalitet (HERZ) och mycket driftsäkra. Kapaciteten är dimensionerad för Viklunda gårds behov och är anpassad för ekonomisk drift och för att täcka värmebehovet även vid köldknäppar.

 

Anläggning 1, Växthus 8.400 m²

Driftsatt 28 februari 2018

 • 2 st 500 kW pelletspannor i befintligt pannrum
 • 85 m³ Mafa pelletssilo
 • 50 m³ ackumulatortank

Delfinansierad med stöd från Klimatklivet.

 

Anläggning 2, Växthus 7.200 m²

Driftsatt 23 mars 2019

 • 2 st 500 kW pelletspannor i befintligt pannrum
 • 85 m³ Mafa pelletssilo
 • 50 m³ ackumulatortank

Delfinansierad med stöd från Klimatklivet.

Anläggning 1 Med olja Med pellets
FÖRBRUKNING:120 m3/år280 ton/år
KOSTNAD:948.000 SEK/år448.000 SEK/år
CO2-UTSLÄPP346 ton/år25 ton/år
PAY OFF-TID:ca 6,2 år
BESPARING:

500.000 SEK/år

MINSKADE CO2-UTSLÄPP:

321 ton/år

Besparing beräknad 2017
Anläggning 2 Med naturgas Med pellets
FÖRBRUKNING:209.000 Nm3/år470 ton/år
KOSTNAD:1.766.886 SEK/år738.234 SEK/år
CO2-UTSLÄPP570 ton/år43 ton/år
PAY OFF-TID:ca 4 år
BESPARING:

1.028.652 SEK/år

MINSKADE CO2-UTSLÄPP:

527 ton/år

Besparing beräknad 2018
Jag hjälpte Viklunda Gård

Jag hjälpte Viklunda Gård

Pär-Olof Åkesson

Tfn: 040-49 57 52

E-post: par-olof.akesson@vuab.se