Anna, Viklundagård

"Vi ville ha en pelletsanläggning med säker och trygg drift."

Anna Dahlström, deägare Viklunda gård Ab, Viken

Odling
Varmvattenpannor i pannrum

Hem » Referenser » Referens bioenergi » Viklunda Gård

Viklunda gård i viken

Odling av grönsaker och spannmål i både växthus och på friland

Fakta:

Anläggning 1, växthus 8.400 m2

Varmvattenpanna i pannrum

Totalentreprenör: Vuab
Panna: Herz Firematic
Effekt: 2 x 499 kW
Ackumulatortank: 85 m3
Silo: Mafa 85 m3
Tidigare oljebehov: 120 m3 olja
Förnybart bränsle: 280 ton pellets per år
Minskade CO2-utsläpp: 321 ton per år
Driftsättning: 2018

två stycken röda och grå pelletspannor

Fakta:

Anläggning 2, växthus 7.400 m2

Varmvattenpanna i pannrum

Totalentreprenör: Vuab
Panna: Herz Firematic
Effekt: 2 x 499 kW
Ackumulatortank: 50 m3
Silo: Mafa 85 m3
Tidigare energibehov: 209.000 Nm3 naturgas per år
Förnybart bränsle: 470 ton pellets per år
Minskade CO2-utsläpp: 527 ton per år
Driftsättning: 2019

Brännkammare med brinnande pellets inuti en pelletspanna

Projektet

Viklunda Gård AB startade 2012 i Viken i nordvästra Skåne. Här odlas grönsaker och spannmål på friland och tomater och gurkor i två stora växthus för den svenska marknaden. Växthusen som är 8.400 m² respektive 7.400 m² behöver värmas upp under kallare perioder för att garantera högkvalitativa produkter och en bra skörd.

På två år har Viklunda Gård bytt uppvärmning i båda sina växthus - från fossil olja och naturgas till förnybar pellets.

2018 byttes oljepannan i det ena växthuset ut mot en pelletsanläggning och 2019 valde man att byta ut naturgasen i det andra växthuset mot ytterligare en pelletsanläggning.

De installerade pelletspannorna är av hög kvalitet (HERZ) och mycket driftsäkra. Kapaciteten är dimensionerad för Viklunda gårds behov och är anpassad för ekonomisk drift och för att täcka värmebehovet även vid köldknäppar.

 

Intervju med:
Anna Dahlström, delägare Viklunda gård AB

Fossilfri odling i växthus

Två pelletsanläggningar installerade på två år

Hur kom det sig att ni valde att byta uppvärmningssystem?

− "Vi behövde se över uppvärmningen av växthusen av två anledningar. Dels de ökade bränslekostnaderna - borttagna skattesubventionerna på olja och stigande priser*."

− "Dels för att vi arbetar mot en fossilfri och hållbar produktion med så låg påverkan på miljön som möjligt", säger Anna Dahlström, delägare i Viklunda Gård AB.

 

Hur visste ni vilken typ av värmeanläggning ni skulle välja?

− Vi sökte en hållbar lösning som skulle ersätta fossila bränslen och där vi kunde känna oss trygga med att anläggningen levererar den värme den ska, när den ska och att den kräver minimalt underhåll, berättar Anna.

 

Vuab presenterade en helhetslösning med nyckelfärdig pelletsanläggning, projektering, installation och driftsättning, serviceavtal och finansiering.

− Precis, Vuab presenterade en totallösning som uppfyllde våra önskningar och gav oss den trygghet i investeringen vi ville ha, fortsätter Anna. Vi hade varken tillräckligt med kunskap eller tid att genomföra ett så omfattande projekt på egen hand, så en nyckelfärdig anläggning passade oss perfekt.

Anläggningen var på plats bara 3 månader efter godkänt stöd från Klimatklivet. Det var snabbt.

− Ja, bara 3 månader efter det att stödet från Klimatklivet beviljats stod den första anläggningen på plats. Två pelletspannor i pannrummet och en silo på gården, installerade och i drift. Det gick precis lika snabbt med anläggning nummer två där gaspannan och en gammal kolpanna behövde monterades ned och skrotas.

− Vuab hjälpte oss dessutom med att skicka in ansökan om investeringsstöd till Naturvårdsverkets Klimatkliv. Under tiden vi väntade på att stödet skulle bli beviljat tog Vuab hand om bl a bygglovritningar, tidsplanering, kontrakterade underleverantörer, projektledning och svarade på våra funderingar och frågor, vilket vi uppskattade mycket och sparade tid.

 

Nu har ni varit igång ett tag med era nya anläggningar. Hur har det fungerat så här långt?

− Det har fungerat alldeles utmärkt. Under tiden pannorna varit igång har vi kunnat hålla en jämn temperatur i våra växthus. Anläggningarna har fungerat och levererat som de skall. Vi har inte haft några driftstopp bara några små injusteringar.

Vad har varit det bästa med konverteringen?

Priserna på bränsle har gått upp generellt, men den ekonomiskabesparingen genom att konvertera till pellets är fortfarande lika förmånlig och såklart att vi odlar med minimal miljöpåverkan.

Gurkskivor med gröna blad odlade med bioenergi
I växhusen odlas bl a aubergine, vilket är unikt.


"Säkert och tryggt"

Anna Dahlström, delägare Viklunda Gård AB

"- Vi ville ha en säker och trygg lösning som fungerar när det verkligen behövs. Därför valde vi en leverantör som erbjöd en nyckelfärdig lösning av hög kvalitet."

Vill du veta mer om hur vi kan sänka dina energikostnader och minska CO2-utsläppen? Hör av dig!