"- Vi är stolta över att ta denna nya pelletspanna i bruk och vi är glada över att kunna göra vår verksamhet mer hållbar, samtidigt som vi fortsätter att leverera högkvalitativt foder till våra kunder."

Jörgen Tagesson, Fabrikschef Vallberga Lantmän

Foderindustri
Ångapanna i panncentral

Hem » Referenser » Referens bioenergi » Vallberga Lantmän

Vallberga Lantmän

Tillverkning av foder

Fakta:

Ångpanna i panncentral

Totalentreprenör: Vuab
Panna: VEÅ
Effekt: 1,1 MW
Brännare: Baxi HSPB 1500 kW
Silo: Mafa 189 m3
Tidigare energibehov: 400 Nm3 biogas
Minskade CO2-utsläpp: 116 ton per år
Förnybart bränsle: 1000 ton pellets per år
Driftsättning: 2023

Uppstart och testkörning vid besiktning av anläggning hos Vallberga Lantmän där säkerhetsventilen provas och ånga släpps ut.

Projektet

Vallberga Lantmän är ett medlemsägt förtag, som förser lantbrukare med kvalitetsvaror och tjänster som behövs för att bedriva ett modernt jordbruk.

Vallberga Lantmän använde tidigare biogas för sin tillverkning av djurfoder. I och med höjda priser och att mycket av gasen importeras sökte man en inhemsk lösning med en ånganläggning som drivs med svensk pellets.

Genom att växla över sin produktion till träpellets säkerställer man inte enbart en fossilfri energikälla, man får även en mer prisstabil produktion och blir mindre påverkad av omvärldsfaktorer.

Den nya ångpanna är placerad i ett fristående modulhus, färgsatt för att matcha fabriksbyggnaden. Pelletspannan kopplades samman med fabrikens befintliga ångsystem och krävde inget driftstopp vid installation.

Vuab har hjälpt Vallberga Lantmän under hela processen från projektering och dimensionering till underlag för bygglovsansökan.

Projektet planerades för att inte störa produktionen i fabriken under skördetid.  Anläggningen driftsattes och besiktigades i januari 2023.

Vill du veta mer, kontakta oss!

Porträttfoto Jörgen Tagesson Fabrikschef, Vallberga Lantmän


"Driftsäkert och enkelt med pellets"

Jörgen Tagesson, Fabrikschef, Vallberga Lantmän

Driftsäkerhet är a och o i vår verksamhet. Att titta till ångpannan och pelletssilon en gång om dagen är snabbt gjort för att försäkra sig om att anläggningen fungerar som den skall.

Har du också en ånganläggning som behöver förnyas. Hör av dig!