"- Minskade CO2-utsläppen med 537 ton per år"

Textilia i vetlanda tvättar fossilfritt

"- Vi vidtar aktivt åtgärder för att förebygga och minimera miljöpåverkan. Hela vår verksamhet, från kontor och tvätteri till energi och transporter är i detalj genomarbetad för att skona miljön. Kontinuerliga investeringar i utrustning och miljö- och kvalitetsteknik gör att vårt tvätteri idag har en mycket avancerad produktionsanläggning. För oss var det självklart att välja en förnybar energikälla."

Handdukar

Textilia i vetlanda tvättar fossilfritt och sänker energikostnaden med 70%

FAKTA

  • Pellets ersätter olja
  • 1,2 MW ångpanna
  • Placerad i fristående panncentral
  • Inkopplad på befintligt ångsystem
  • Pelletssilo i specialdesign

I mitten av oktober 2018 gick Textilia i Vetlanda AB (fd Vithalatvätten) från att använda olja till bioenergi i sin tvättprocess. Pelletssilon och den fristående panncentralen har placerats utanför lokalerna och anpassats för att smälta in mot fasaden.

Panncentralen innehåller en toppmodern ångpanna, som anslutits till det befintliga systemet. Konverteringen gör att Vithalatvätten minskar sina energikostnader med ca 70% vilket motsvarar ca 1 mkr/år. Dessutom sänkes koldioxidutsläppen med 537 ton/år.

Ekonomi

Tvätteri Med olja Med pellets
FÖRBRUKNING:200 m3/år344 ton/år
KOSTNAD:1.740.000 SEK/år550.000 SEK/år
CO2-UTSLÄPP576 ton/år38 ton/år
PAY OFF-TIDca 4,5 år

BESPARING:

1.312.000 SEK/år

MINSKADE CO2-UTSLÄPP:

538 ton/år.