"-Rejält sänkta kostnader och minskade CO2-utsläpp när pellets ersätter olja."

Ronny Södergren, Stål & Rörmontage, Sölvesborg

Porträttfoto Ronny Södergren, Stål och rörmontage
Metallindustri
Varmvattenpanna i panncentral

Hem » Referenser » Referens bioenergi » Stål & Rörmontage

Stål & Rörmontage

Tillverkning, beräkning och montage av stålkonstruktioner

Fakta:

Varmvattenpanna i panncentral

Totalentreprenör: Vuab
Panna: Herz Firematic
Effekt: 300 kW
Silo: Mafa 27,5 m3
Tidigare oljebehov: 51 m3 olja
Minskade CO2-utsläpp: 139 ton per år
Förnybart bränsle: 100 ton pellets per år
Driftsättning: 2019

Grå och röd pelletspanna placerad hos stå och rörmontage av vuab

Projektet

Stål & Rörmontage i Sölvesborg AB levererar kvalificerade stålkonstruktioner sedan 1987 i form av broar, cisterner, tryckkärl, infrastruktur m m.

Bakgrund
Stål & Rörmontage i Sölvesborg AB behövde ersätta sin oljeuppvärmning med ett mer hållbart alternativ. Tre fastigheter värmdes med separata oljepannor, varav två var varmluftspannor.

Utmaning
Sammankoppla tre fastigheter via kulvertsystem till ett gemensamt värmesystem samt bygga om befintliga varmluftspannor till vattenburet system utan att påverka den dagliga verksamheten.

Lösning
2019 driftsattes en 300 kW pelletspanna i panncentral med tillhörande pelletssilo. Panncentralen anslöts till det nya vattenburna värmesystemet.

För projektet söktes och beviljades investeringsstöd från Klimatklivet.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa med en effektiv och ekonomisk energikälla? Hör av dig!