Vi har sänkt värmekostnaderna med 61%

  • 0%
    Lägre kostnad

"Vi sparar
1,2 miljoner kr/år i uppvärmning"

Mats & Susanne

Vikentomater AB

Tidningen Viola skriver om Vikentomater.

Tomater på kvist

Från biogas till pellets i fristående panncentral

Vikentomater AB startade 1964 och har idag 101 sorters tomater i sitt utbud. Tomaterna odlas i växthus i Skåne och säljs över stora delar av Sverige och i den egna gårdsbutiken. Företagets ledord är kvalitet, noggrannhet samt omsorg om natur och människor.

"- Vi vill odla våra tomater med största möjliga omsorg om kvalitet och miljön. Att värma växthusen fossilfritt är självklart av flera anledningar, miljö, ekonomi och konkurrensfördel", säger Mats Olofsson.

Utmaning

Vikentomater värmde tidigare upp sina växthus med biogas vilket var kostsamt. En önskan att ersätta biogasen med ett mer ekonomiskt och samtidigt hållbart alternativ fanns. En bra lösning saknades.

LÖSNING

Vikentomater träffade oss på VUAB som offererade olika förslag av lösning till företaget för att ersätta biogasen. När det stod klart att inga träd fälls för att tillverka pellets utan att det som används är restprodukter från skogsavverkning föll valet på fastbränslepanna för pellets.

Två stycken 500 kW pelletspannor i en fristående panncentral med tillhörande pelletssilo levererades och installerades. Allt från beställning och transport av panncentral till VVS- och elarbeten koordinerades av VUAB.

Effekt och utfall

Lösningen med en panncentral har medfört en stabil och säker värmekälla till växthusen och sänkt värmekostnaden med över en miljon kronor per år.

EKONOMI

Anläggning Med biogas Med pellets
FÖRBRUKNING:294.000 Nm3 biogas/år592 ton/år
KOSTNAD:2.107.000 SEK/år830.000 SEK/år
PAY OFF-TID:ca 3 år
BESPARING:

1.277.000 SEK/år

MINSKADE CO2-UTSLÄPP:Ingen sänkning. Konverteringfrån biogas till pellets.
Jag hjälpte Vikentomater AB

Jag hjälpte Vikentomater AB

Pär-Olof Åkesson

Tfn: 040-49 57 52

E-post: par-olof.akesson@vuab.se