MÖT VÅRA KUNDER SOM REDAN INSTALLERAT BIOENERGI

Klimatklivet är öppet för ansökningar

24 september - 23 oktober

  • Se film

  • Mer info

  • Besparingskalkyl

  • Referenser

Tillsammans med våra kunder minskar vi både kostnader och koldioxidutsläpp

Vi har hjälpt företag av olika storlek och från olika branscher att konvertera till bioenergi. Tillsammans har företagen sänkt sina energikostnader med många, många miljoner och samtidigt minskat miljöpåverkan. Övergången från fossilt bränsle till biobränsle har bidragit till att radikalt minskade koldioxidutsläpp.

Kontakta oss för rådgivning eller lösningsförslag!

Bioenergi Vikentomater

Vikentomater

Fristående panncentral för uppvärmning av växthus.

VIKENTOMATER

Konverterat från biogas till pellets.

Sänker koldioxidutsläppen med 131 ton/per år .

Bioenergi Grimmared

Grimmareds Verkstad

Pelletssilo och fristående panncentral för värme. 

GRIMMAREDS VERKSTAD

Konverterat från olja till pellets.

Sänker energikostnaden med 67% och minskar koldioxidutsläppen med 40 ton/per år .

Kabe Husvagn tillverkas med bioenergi

KABE

Bioenergi till två anläggningar i Tenhult, en i Kristinehamn. 

KABE

Konverterat från olja till pellets.

Minskar koldioxidutsläppen med 1310 ton/per år .

Isterband från Ello i Lammhult

Ello i Lammhult

Fristående panncentral, ånga för tillverkning.

ELLO I LAMMHULT

Konverterat från olja till pellets.

Sänker koldioxidutsläppen med 533 ton/per år .

Bioenergianläggning Vithalatvätten

Vithalatvätten

Fristående panncentral, pelletsångpanna för process.

VITHALATVÄTTEN

Konverterat från olja till pellets.

Sänker koldioxidutsläppen med 573 ton/per år .

Ahlins i Habo bioenergipanna

Ahlins i Habo

Fristående panncentral för uppvärmning av lokaler.

AHLINS I HABO

Konverterat från olja till pellets.

Sänker koldioxidutsläppen med 126 ton/per år och kostnaderna med 67% .

Norjes Smidesfabrik

Norje Smidesfabrik

Fristående panncentral för uppvärmning av 6 000 m² verkstad och produktion.

NORJES SMIDESFABRIK

Konverterat från olja till pellets.

Sänker koldioxidutsläppen med 93 ton/per år .

Flexator uppvärmnning med bioenergi

Flexator

Pelletspanna i pannrum för uppvärmning av produktionslokaler.

FLEXATOR

Konverterat från olja till pellets i Anneberg och Gråbo.

Sänker koldioxidutsläppen med totalt 503 ton/per år.

Fristående bioenergi panncentral Kobia i Tyresö

Kobia

Silos och fristående panncentral för produktion.

KOBIA

Konverterat från olja till pellets.

Sänker energikostnaden med ca 70% och minskar koldioxidutsläppen med totalt 245 ton/per år.

ELLO i Lammhult konverterade från olja till pellets – sparade 1 miljon

Tillverkaren av ”världens godaste isterband”, Ello i Lammhult, har tagit ytterligare ett steg mot en koldioxidfri tillverkning. Den oljeeldade ångpannan har ersatts med en ångpanna för biobränsle installerad i fristående panncentral.

Ello:s höga oljeförbrukning ersätts nu av träpellets. Besparingen i bränslekostnad ligger på en dryg miljon per år.

Ladda ner referensbladet och läs mer om Ello:s konvertering och andra kunder i vår referensbank.

Lammhults-isterband-förpackningar

Vi hjälper dig med

Projektering

Vi genomför behovsanalys, effektberäkning och projektledning.

Installation & Driftsättning

Vi tar totalansvar och leder projektet från start till mål.

Service & Underhåll

Driftsäkra din anläggning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal.

Finansiering

Vi erbjuder finansieringslösningar.

Referenser

Möt våra kunders erfarenheter och hör deras berättelser.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

GREEN-LEAF-text