Qibbla Halal Kött AB i Stockaryd satsar på bioenergi

I november beslutade Qibbla Halal Kött AB att konvertera bort olja och istället gå över till bioenergi i sin tillverkningsprocess. Företaget investerar i en fristående panncentral med tillhörande pelletssilo som ansluts till befintligt ångsystem. Pannan är på 750 kW och kommer att sänka energikostnaderna med ca 800.000 kr och samtidigt minska koldioxidutsläppen med ungefär 322 ton/år.

”- Vuab har varit högst delaktiga i hela processen med allt från projektering, kalkylering och bygglovsansökan till ansökan om investeringsstöd från Klimatklivet, berättar produktionschefen i Stockaryd Anders Svensson. Han fortsätter; Nu återstår leverans och installation som är planerad till första kvartalet 2019. Det ser vi fram emot”.