Våra produkter

Bioenergi/Fastbränsle

Kompletta fastbränsleanläggningar för fossifri varmvatten- och ångproduktion till företag och industri.

Uthyrning av mobil pelletspanna

Hyr en komplett pelletspanna med pelletsförråd på för fossilfri uppvärmning av t ex lokaler eller byggen. Lång eller kort hyrtid.

Industriella värmepumpar

Värmepumpar anpassade för energisnål och ekonomisk uppvärmning av företagslokaler och industrifastigheter.

Luftkonditionering

Effektiva luftkonditioneringar för rätt inomhusklimat i kommersiella fastigheter och lokaler.