Pelletspanna till Ekbackens äldreboende, Burseryd

Ekbackens äldreboende BurserydGislaveds Kommun har inlett samarbete med oss på VUAB för leverans och installation av en 300 kW pelletspanna i fristående panncentral. Panncentralen kommer att förse 24 lägenheter i Ekbackens äldreboende, Burseryd, med värme.

Den nya panncentralen ersätter en tidigare briketteldad biobränslepanna och  kommer att sänka drift- och underhållskostnaderna väsentligt.

Låt oss på VUAB hjälpa Er att minska Era kostnader, samtidigt som Ni gör en insats som verkligen gör skillnad för miljön.

För mer info, kontakta Dragan Stanojevic på 070-497 44 48, eller dragan.stanojevic@vuab.se, för anpassade lösningsalternativ.