Pelletspanna blir energikälla för återvinning av lösningsmedel

Ragn-Sells och Vilokan bygger en gemensam behandlingsanläggning för lösningsmedel vid Högbytorp utanför Stockholm. Anläggningen skall återvinna och återanvända 20 000 ton lösningsmedel istället för att låta dem gå till förbränning.

VUAB fick förtroendet att leverera en panncentral med pelletseldad ångpanna om 2,5 MW för att producera den processånga som krävs för anläggningen.

Vill du veta mer, kontakta Martin Fogelquist: 08-630 30 02, martin.fogelquist@vuab.se

Läs mer om projektet >