Det är ingen brist på pellets!

Ingen brist på pellets!

Söker man på nätet efter ”tillgång på pellets” innehåller i stort sett alla träffar varningar om att tillgången på pellets är begränsad och att priset går upp. Det är oroväckande information. Framförallt om man är beroende av en bioenergianläggning i sin produktion och verksamhet.

Nya pelletsfabriker startas

Det finns fler än 80 pelletsfabriker i Sverige och nya startas, bl a startade leveranserna från Södras nya pelletsfabrik i Långasjö vecka 7.

Så säkras leveransen och priset

Bästa sättet att säkerställa leverans och bra pris är att teckna avtal med en pelletsleverantör. Detta bör göras under våren då pelletstillverkarna planerar sin produktion.

Även om priset på pellets stiger är det fortfarande en enastående besparing som görs jämfört med olja – du sparar 60-70% av driftkostnaden.

Prata gärna med oss, vi hjälper dig hela vägen.

Kontakta mig!

Jag vill veta mer om hur bioenergi
är en fördel för mitt företag.

Jämförande priser

Energimängden i 1 m³ olja motsvarar 2 ton pellets.

Snittpris olja/m³ jämfört med pellets/2ton

Snittpris per kWh olja/pellets

Diagram olja pellet priser
Diagram olja pellets kWhpris
Din besparing kan bli så hög som 70%.

Spara 60-70% av driftkostnaderna

Rejält sänkta driftkostnader för uppvärmning och process när företaget konverterar till bioenergi.

Grön grodd växer upp ur jorden

Bioenergi är en konkurrensfördel

Minskade koldioxidutsläpp och ökad konkurrenskraft med bioenergi. Glöm inte berätta för dina kunder.

Jordglob liggande i grönt gräs

Vi har hjälpt svenska företag att minska utsläppen

Se listan med alla företag vi har hjälpt att konvertera bort fossilt bränsle och hur mycket de sänkt sina koldioxidutsläpp.